blogs

Zelena knjiga "Avtorska pravica in ekonomija znanja" (še en dokument EK)

Evropska komisija (EK) je v kontekstu prenove sistema avtorskega prava spisala še en dokument, na katerega zbirajo komentarje in mnenja - t.i. zeleno knjigo “Avtorska pravica in ekonomija znanja”.

S tem dokumentom začenja EK javno razpravo o tem, kako učinkovito širiti znanje s področja znanosti, raziskav in izobraževanja v spletnem okolju. V dokumentu zastavljajo vrsto vprašanj, povezanih z vlogo avtorske pravice v ekonomiji znanja.

Evropska komisija podala predlog za podaljšanje trajanja pravic izvajalcev

Predlog komisarja Charlie-ja McCreevy-ja o podaljšanju trajanja sorodnih pravic izvajalcev iz 50 na 95 let, o katerem smo že pisali je dobil nove dimenzije, ko je enak predlog dne 16.7.2008 izdala Evropska komisija.

Evropska komisija je prepovedala prakse, ki omejujejo ponujanje storitev evropskih kolektivnih organizacij

Evropska komisija je sprejela odločbo, s katero prepoveduje evropskim kolektivnim organizacijam, članicam mednarodne zveze kolektivnih organizacij CISAC, omejevanje konkurence z onemogočanjem ponujanja storitev avtorjem in komercalnim uporabnikom izven svojih nacionalnih teritorijev.

Prva konferenca projekta Communia

30. junija in 1. julija je v belgijskem mestecu Louvain-la-Neuve potekala prva konferenca projekta Communia. Glavna tema konference je bila ocena ekonomskih in socialnih učinkov digitalne javne domene na področju Evrope. Namen konferenece je bil spodbuditi debato o socialnih in ekonomskih učinkih spodbujanja javne domene na področju informacij javnega sektorja, knjižnic, arhivov, znanstvenega raziskovanja in umetniških del v Evropi ter ovir, ki jih pri tem postavlja pravo.

Tiskovna konferenca ob izdaji knjige Avtorsko pravo v digitalni dobi in predstavitev projekta digitalna knjižnica Slovenije

2.7.2008 je v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani potekala tiskovna konferenca ob izdaji knjige Avtorsko pravo v digitalni dobi dr. Maje Bogataj Jančič. Knjiga je po besedah avtorice rezultat njenega raziskovalnega dela v času priprave njene doktorske naloge. Osrednja tema dela je pravno varstvo tehnoloških ukrepov za zaščito avtorskih del, vendar pa se avtorica v knjigi loti tudi številnih drugih perečih vprašanj avtorskega prava v digitalni dobi.

Syndicate content