Pogosta vprašanja o Creative Commons (FAQ)

O Creative Commons

Kaj je Creative Commons?

Creative Commons je sestavljen iz Creative Commons Corporation, ameriške dobrodelne organizacije iz Massachusettsa in Creative Commons International, britanskega neprofitnega podjetja. Idejo Creative Commons pomagajo razširjati tudi neplačani vodje projektov v posameznih pravnih sistemih, v katere smo prenesli licence Creative Commons. Creative Commons International in vodje projektov so samostojni in neodvisni, vsi pa sodelujejo pri promociji uporabe licenc in orodij Creative Commons.

Creative Commons je neprofitna organizacija, osnovana na ideji, da nekateri ustvarjalci ne želijo uveljaviti vseh pravic, ki jim jih predpisuje zakon o avtorskih pravicah (pri nas je to Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Verjamemo, da na svetu obstaja potreba po enostavnem, a zanesljivem načinu obveščanja, da so na določenem avtorskem delu samo “nekatere pravice pridržane” ali celo “nobene pravice pridržane” (to je mogoče le, če se avtor odloči za “Public Domain Dedication”, kar pa v skladu z našim pravnim redom ni mogoče, saj avtorske pravice v celoti ni mogoče prenesti ali se ji odpovedati). Mnogo ustvarjalcev je ugotovilo, da jim avtorske pravice in pripadajoče pravno varstvo ne ponuja izpostavljenosti in prepoznavnosti ter jih omejuje pri distribuciji avtorskih del. Mnogi podjetniki in umetniki so ugotovili, da se bodo raje zanesli na inovativen poslovni model, kot pa na klasične avtorske pravice pri zagotavljanju varnosti investicije. Spet drugi dobijo zadoščenje s sodelovanjem in s svojim prispevkom intelektualni skupnosti. Zaradi katerega koli razloga že, veliko uporabnikov interneta hoče deliti svoja avtorska dela – in hkrati z njimi določene pravice – pod velikodušnejšimi pogoji. CC skuša pomagati tem ustvarjalcem izraziti njihove želje. Zato jim ponuja brezplačne licence, ki jih potem uporabijo po lastni presoji in brez posredovanja odvetnikov.

Kdo je ustanovil Creative Commons?

Strokovnjaki s področja kibernetskega prava in intelektualne lastnine: James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig, profesor računalništva na MIT Hal Abelson, odvetnik s področja kibernetskega prava Eric Saltzman in spletni založnik Eric Eldred.
Creative Commons so ustanovili v letu 2001 s pomočjo kolegov iz Berkman Center for Internet & Society na Harvard Law School. Trenutno se Creative Commons nahaja na Stanford Law School, kjer si prostor, osebje in navdih delijo s Stanford Law School Center for Internet and Society.

Nacionalne projekte prilagajanja izvirnega besedila licenc posameznim zakonodajam pa izvajajo različni pravni subjekti, izbrani po določenem postopku. V Sloveniji projekt vodita Inštitut za intelektualno lastnino, ki skrbi za pravne vidike prilagajanja licenc in Laboratorij za digitalne medije pri KUD France Prešeren - LJUDMILA, ki skrbi za tehnično administrativno in organizacijsko izvedbo projekta.

Komu Creative Commons služi oziroma koga predstavlja?

Creative Commons služi javnemu interesu. Pomaga tistim, ki ponudijo javnostim svoje avtorsko delo pod velikodušnejšimi pogoji, tistim, ki bodo ta dela kreativno uporabili in vsem, ki bodo imeli nekaj od te simbioze. Upamo, da bodo učitelji, akademiki, znanstveniki, pisatelji, fotografi, glasbeniki, grafični oblikovalci in drugi kar največ pridobili s pravnimi orodji Creative Commons.

Kje je sedež Creative Commons?

Creative Commons je korporacija iz Massachusettsa, ki temelji na delu članov in sodelavcev iz vsega sveta. Sedeži vodilnih ekip so v San Franciscu, ZDA, in v Londonu, UK.
Slovenski del projekta vodi Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju z digitalnim laboratorijem Ljudmilo v Ljubljani.

Kdo podpira Creative Commons?

Creative Commons je bil ustanovljen z velikodušno donacijo Centra za javno domeno. Zahvala gre tudi John D. in Catherine T. MacArthur fundaciji, ki je prispevala še eno pomembno donacijo. Še vedno pa iščemo donacije iz drugih virov - fundacij, posameznikov in vlad.

Projekti prilagajanja licenc posameznim nacionalnim pravnim redom se izvajajo s sredstvi nacionalnih predstavnikov Creative Commons, ki jih prispevajo pokrovitelji in donatorji ter na osnovi prostovoljnega dela in dela podpornikov projekta. Tako organizacije kot posamezniki so vabljeni, da prispevajo k projektu Creative Commons Slovenija v kakršnikoli obliki (svoj čas, ideje, finančno pomoč).

Katere težave namerava Creative Commons rešiti?

Z napredkom digitalne revolucije in interneta je nenadoma mogoče distribuirati dela v različnih formatih visoke, pogosto profesionalne kakovosti; ustvarjati dela v sodelovanju ne glede na časovne in teritorialne meje; ustvarjati nova, izvedena ali kolektivna dela – na globalnem nivoju, na decentraliziran način in z relativno nizkimi stroški.
To predstavlja priložnost za enormno in neprecedenčno stimulacijo ustvarjalnosti in produkcijo znanja. Ker se vse več ljudi povezuje in komunicira med seboj, je vse laže doseči natančno tako vsebino, kot jo posameznik potrebuje oz. želi, in tako izpolniti naloge ter reševati težave. Zbliževanje tehnologij in medijev ustvarja tudi več novih možnosti za predelave obstoječih del, npr. za remikse.

Drug omembe vreden vidik je, da se globalizacija ne dogaja le na ravni korporacij, ampak se njeni učinki lahko opazijo tudi na področjih znanosti in izobraževanja ter v drugih sektorjih družbe, kjer se pojavljajo novi modeli uspešnega sodelovanja. Prosta enciklopedija Wikipedia in družba, ki podpira prosto in odprtokodno računalniško programje, sta primera teh socioloških in ekonomskih fenomenov. Številne posameznike, ki prispevajo k tem projektom, ne motivira želja po (takojšnjem) zaslužku ampak želja po učenju, prepoznavnosti in želja pomagati drugim.
Slaba stran teh zanimivih novih možnosti in razvoja je, da se nove tehnologije uporabljajo tudi za kršitev avtorske pravice na masovni ravni in da se številnim uporabnikom, predvsem mladim, zdi nespoštovanje pravnih in legitimnih zahtevkov ustvarjalcev in proizvajalcev vsebine po plačilu za uporabo njihovih del popolnoma sprejemljivo. Veliki imetniki avtorskih pravic na to reagirajo s sledečo strategijo:
a) s poskušanjem preprečevanja uporabe tehnologij, ki se jih lahko uporabi za kršitve pravic;
b) z razvijanjem orodij, ki jim omogočajo upravljanje s svojimi pravicami z doslej nepojmljivo natančnostjo: upravljanje z digitalnimi pravicami (digital rights management - DRM) in ukrepi tehnične zaščite pred nedovoljeno reprodukcijo;
c) z uspešnim lobiranjem za podporo teh tehničnih ukrepov skozi pravne omejitve; in
d) z zagonom ogromne javne propagandne kampanje, namenjene temu, da naučijo mladino, da mora pustiti pri miru gradivo, zavarovano z avtorsko pravico, če ne …
Te reakcije so razumljive. Zaskrbljujoče je le, da bi lahko takšen kombiniran učinek zadušil možnost široke uporabe digitalnih tehnologij za spodbujanje ustvarjalnosti ter zgoraj opisano reševanje težav in sodelovanje. Če se bodo morali ustvarjalci in dajalci licenc pogajati o ne le zapletenih pravnih pravilih, ampak tudi obremenjujočih tehničnih ovirah, številni ali ne bodo upoštevali pravil ali pa bodo prenehali ustvarjati.

Creative Commons ponuja možnost ustvarjalcem in dajalcem licence enostaven način, da povejo, katere rabe svojega dela dovolijo. To omogoča posamezniku, da lažje deli svoje delo (ga da na razpolago) ali da gradi na obstoječih delih. Omogoča ustvarjalcem in dajalcem licence, da si pridržijo nekatere pravice, medtem ko prepustijo ostale. To je bistvo poslanstva Creative Commons. Avtorska pravica da avtorjem določena upravičenja. Creative Commons želi olajšati avtorjem, da izkoriščajo ta upravičenja na načine, ki jih ostali lahko razumejo.

Ali Creative Commons nasprotuje avtorskim pravicam?

Prav nasprotno. Licenca Creative Commons temelji na avtorski pravici podobno kot ”GNU General Public License”. Creative Commons licence pomagajo obdržati vse avtorske pravice, ki jih ima avtor od trenutka, ko delo ustvari in ga izrazi, vendar hkrati dopuščajo določene izjeme, pod določenimi pogoji. Creative Commons želi promovirati ustvarjalnost, tako da avtorjem pomaga pri prilagajanju njihovih avtorskih pravic njihovim lastnim potrebam.

Ali Creative Commons gradi podatkovno bazo vseh del, ki so varovana s Creative Commons licencami?

Ne. Creative Commons verjame v splet, ne v centralizirano bazo. Orodja, ki jih Creative Commons ponuja so oblikovana tako, da jih lahko semantični splet prepozna in uredi vsa licencirana dela v razpršeni obliki. Creative Commons se ne ukvarja z zbiranjem del in grajenjem podatkovne baze.

Posebnost spletne strani Creative Commons Slovenija je povabilo slovenskim ustvarjalcem, da na seznam uvrstijo svoja dela, ki so jih že objavili pod Creative Commons licencami še pred uveljavitvijo slovenske verzije licenc. Namen je ponuditi boljši in lažji pregled stvaritev, objavljenih pod veljavnimi Creative Commons licencami pri nas. Seznam nikoli ne bo predstavljal popolnega kataloga vseh del slovenskih ustvarjalcev, objavljenih pod Creative Commons licencami.

Poglejte si, kako so naše licence uporabili avtorji za svoja besedilna, zvočna, video in izobraževalna dela. To ni vsesplošen katalog, temveč samo nekaj primerov različnih del, ki so označena z licencami Creative Commons in ki nikoli ne namerava prerasti v vsesplošno podatkovno bazo del.

Ali lahko uporabite licenco Creative Commons tako, da postane vaše delo javna last?

V Sloveniji avtor ne more prenesti avtorske pravice v celoti, še zlasti je pomembno, da ne more prenesti ali se odpovedati svojim moralnim avtorskim pravicam. To pomeni, da avtorsko delo za čas trajanja avtorske pravice ne more postati javna last.

V nekaterih drugih pravnih sistemih (npr. v ZDA) lahko avtor svojo avtorsko pravico prenese na drugega v celoti, kar pomeni, da se lahko svoji avtorski pravici tudi v celoti odpove, tako da delo z odpovedjo pravicam lahko postane javna last. Pri tem avtorjem lahko pomaga tudi t.i. Public Domain Dedication.

Ali Creative Commons gosti ali poseduje določeno količino avtorskih del?

Trenutno ne. Mi vam samo pomagamo označiti vaša avtorska dela in vas usmerjamo k primerom avtorskih del, ki so že označena. Hkrati pomagamo uporabnikom najti takšna avtorska dela in razumeti pogoje licenc. V prihodnosti mislimo zagnati projekt, ki se bo ukvarjal s posedovanjem. Sprejemali bomo donacije v obliki intelektualne lastnine, ki jo bomo potem pod velikodušnimi pogoji ponudili javnosti.
Kljub temu gostimo vsebine na ccMixter site.

Je Creative Commons vključen v upravljanje z digitalnimi pravicami (DRM)?

Ne. Naše delo je področje izražanja digitalnih pravic in ne njihovo upravljanje. Naša orodja avtorju omogočajo, da na enostaven način pove, katere pravice si pridržuje. Ne omogočamo pa orodij za uveljavljanje pravic, ki si jih avtor pridržuje. To omogoča sistem upravljanja z digitalnimi pravicami (digital rights management – DRM). Poleg digitalnega izražanja pravic (digitally expressing rights), sistem upravljanja z digitalnimi pravicami omogoča tehnologijo za uveljavljanje teh pravic.

Zakaj ne uporabljamo tehnologije za uveljavljanje pravic? Preveč je razlogov, da bi jih vse opisali tukaj. Mogoče je še najbolj znan razlog dejstvo, da tehnologija ne more varovati svoboščin, kot je “poštena raba”*. Drugače rečeno, koncept “poštene rabe” se ne more kodirati. Pomembnejše pa je dejstvo, da verjamemo, da tehnološko uveljavljanje pravic obremenjuje spontano ustvarjalno ponovno uporabo ustvarjenega dela. Creative Commons želi spodbuditi takšno uporabo. Creative Commons se, tako kot veliko število drugih, boji, da bi prodorna uporaba tehnologije za »upravljanje« s pravicami zadušila ekologijo ustvarjalnosti.

*V slovenski zakonodaji ne poznamo koncepta “poštene rabe”, ampak sistem izjem in omejitev od avtorske pravice (glej člene 46 do 67 Zakona o avtorski in sorodnih pravicah)

Kaj se zgodi, ko nekdo hoče z DRM orodji zavarovati delo, ki že ima Creative Commons licenco?

Če nekdo uporablja DRM orodja za varovanje katerekoli od pravic podarjene z licenco, ta oseba krši Creative Commons licenco. Vse naše licence namreč vsebujejo člen, ki pravi, da “[A]vtorskega dela ne smete distribuirati, javno prikazovati, javno izvajati ali javno digitalno izvajati s tehnologijo, ki vam daje nadzor nad avtorskim delom ali vam omogoča uporabo avtorskega dela, ki je v neskladju z določili te licence.”

To je odlična ideja! Kako lahko pomagam?

Zelo bi vam bili hvaležni za vašo pomoč. Dobrodošla je vaša podpora Creative Commons z donacijo na “Support page”:http://creativecommons.org/support. V zameno za vašo donacijo, boste prejeli komplet izdelkov, odvisno od stopnje vaše podpore. Donacije in naslovi za pošiljanje se urejajo prek “Paypal-a”.

Lahko nam tudi pošljete vaše komentarje na diskusijsko listo icommons-si@mail.ljudmila.org.
Če želite podpirati lokalni projekt Creative Commons Slovenija, kontaktirajte projektno skupino projekta Creative Commons Slovenija/iCommons Slovenija.

Licence Creative Commons

1. Vprašanja za tiste, ki želijo uporabiti licenco Creative Commons za svoje delo

Kako objavim svoje delo pod licenco Creative Commons??

Če želite pod licenco Creative Commons objaviti delo, dosegljivo na internetu, najprej izberite licenco, ki vam najbolj ustreza. Ko izberete ustrezno licenco, in če jo nameravate uporabiti za delo, ki je dosegljivo na internetu, sledite navodilom za vnašanje HTML-kode v vaše delo. Ta koda bo samodejno generirala gumb “Nekatere pravice pridržane”* in izjavo, da je vaše delo objavljeno pod licenco Creative Commons. Gumb je namenjen obveščanju ljudi, ki pridejo v stik z vašim delom, da je delo objavljeno pod ustrezno licenco Creative Commons. HTML-koda vsebuje tudi metapodatke, ki omogočajo iskanje vašega dela z iskalniki, ki podpirajo Creative Commons.

*V nekaterih zakonodajah se je mogoče odreči vsem (tudi moralnim) upravičenjem avtorske pravice in v tem primeru obstaja različica gumba, ki se glasi »Brez pridržanih pravic«.

Koliko Creative Commons licence stanejo?

Licence Creative Commons so brezplačne.

Lahko objavim delo, ki ni dosegljivo na internetu, pod licenco Creative Commons?

Da. Če želite pod licenco Creative Commons objaviti delo, ki ni dosegljivo na internetu, izberite licenco, ki jo želite uporabiti in jo v delu naznanite:
- z izjavo kot npr. “To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons [vstavi opis]. Besedilo licence je na voljo na internetu na naslovu [vstavi url]; ali po pošti na naslovu Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.” ali
- vstavite ustrezne licenčne gumbe z isto izjavo in naslovom URL.

Edina razlika med objavo dela, ki je dosegljivo na internetu, in dela, ki ni dosegljivo na internetu, pod licenco Creative Commons je, da slednja ne vsebujejo metapodatkov in tako ne bodo dosegljiva iskalnikom, ki podpirajo Creative Commons.?

Če objavite delo pod slovensko različico Creative Commons licence, potem je licenca dostopna na http://www.creativecommons.si ali pa na naslovu: Inštitut za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.

Kako delujejo licence Creative Commons?

Licence Creative Commons? delujejo na osnovi avtorskih pravic. Zato se lahko uporabljajo z vsemi avtorskimi deli, ki so varovana z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Dela, varovana z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah so npr. knjige, spletna mesta, blogi, fotografije, filmi, videoposnetki, pesmi in drugi zvočni in slikovni posnetki. Z avtorskimi pravicami so varovani tudi računalniški programi, vendar – kot je razloženo spodaj – uporabe licenc Creative Commons za varstvo računalniških programov ne priporočamo.

Licence Creative Commons vam omogočajo nadzor nad tem, kako lahko drugi uporabljajo vaše avtorsko delo – ali ga lahko kopirajo, ali lahko naredijo predelavo ali priredbo vašega dela, ali ga smejo distribuirati in/ali smejo z njim služiti denar. Ne omogočajo vam omejevanja pravic, ki jih dovoljujejo izjeme in omejitve avtorske pravice niti vam ne omogočajo nadzora nad stvarmi, ki niso varovane z avtorsko pravico – npr. dejstvi ali idejami.

Licence Creative Commons se priložijo k delu in dovoljujejo vsem, ki pridejo z delom v stik, da ga uporabljajo v skladu z licenco. To pomeni, da Janko, če ima izvod vašega dela, objavljenega pod licenco Creative Commons, lahko Metki da kopijo dela, in Metka bo smela uporabljati delo v skladu z licenco Creative Commons. Ustvarjalec ima nato licenčno pogodbo posebej z Jankom in posebej z Metko.

Licence Creative Commons so zapisane v treh različnih oblikah: Povzetek licence (berljivo za uporabnike), Celotno pravno besedilo licence (berljivo za pravnike), in Metapodatki (berljivo za računalnike). Za objavo dela pod licenco Creative Commons vam ni treba ničesar podpisati – preprosto izberite ustrezno licenco na naši strani Objavi.

Še zadnja stvar, ki jo morate vedeti o licencah Creative Commons je, da so vse licence neizključne. To pomeni, da tudi če ste javnosti dovolili uporabo vašega dela pod eno od licenc Creative Commons, lahko kasneje nekomu podelite drugo in drugačno neizključno licenco npr. za denar.

O čem moram premisliti, preden objavim svoje delo pod licenco Creative Commons??

Pripravili smo seznam reči, o katerih morate premisliti, preden svoje delo objavite pod licenco Creative Commons.

Katero licenco Creative Commons naj izberem?

Izberite tisto, ki ustreza vašim željam. Licenca je izjava o tem, kaj lahko drugi počnejo z vašim delom, zato izberite licenco, ki odraža vaše želje o tem. Pregled licenc Creative Commons najdete tukaj.

Poglejte si, kako so naše licence uporabili avtorji za svoja besedilna, zvočna, video in izobraževalna dela. Sodelujete lahko tudi v pogovorih na e-poštnem seznamu Creative Commons in Creative Commons Slovenija in/ali pregledate arhiv diskusij, da ugotovite, ali je vaše vprašanje takšno, da lahko člani skupnosti nanj odgovorijo, in/ali so na enako ali podobno vprašanje že odgovorili.

Za nasvet o tem, katera licenca najbolje ustreza vašim potrebam, se lahko obrnete tudi na pravnika.

Kaj, če si premislim?

Licence Creative Commons ne morete preklicati. To pomeni, da nekomu, ki je prišel do izvoda vašega dela pod to licenco, ne morete preprečiti, da bi delo uporabljal v skladu z njo. Svoje delo lahko kadar koli nehate distribuirati pod Creative Commons licenco, vendar s tem ne morete iz cirkulacije umakniti izvodov dela, ki so pod to licenco, najsi bodo dobesedne kopije, kopije vključene v zbirke in/ali predelave vašega dela. Zato je pomembno, da pred izbiro Creative Commons licence dobro premislite o tem, ali vam bo prav, da se vaše delo uporablja v skladu z določili izbrane licence, tudi če delo kasneje nehate distribuirati.

Ali moram kaj podpisati ali se registrirati, da lahko dobim licenco Creative Commons?

Ne. Licence Creative Commons so oblikovane tako, da v primeru, ko pod njimi objavite svoje avtorsko delo, postanejo zavezujoče za uporabnike v trenutku, ko ti vidijo gumb Creative Commons “Nekatere pravice pridržane”* in izjavo, da je delo pod licenco Creative Commons.
Evidence ali registra del, ki so bila objavljena pod licencami Creative Commons, ne vodimo. Creative Commons pripravlja licence, kodo in orodja, ki jih lahko po želji uporabljate, ali pa tudi ne.

*V nekaterih zakonodajah se je mogoče odreči vsem (tudi moralnim) upravičenjem avtorske pravice in v tem primeru obstaja različica gumba, ki se glasi »Brez pridržanih pravic«.

Kaj je povzetek licence? Kaj je celoten pravni tekst licence? Kaj dela html oz. Metapodatki?

Licence Creative Commons so zapisane v treh različnih oblikah: Povzetek licence (berljivo za uporabnike), Celotno pravno besedilo licence (berljivo za pravnike); in Metapodatki (berljivo za računalnike).

  • Povzetek licence je povzetek ključnih določil same licence (tj. Celotnega pravnega besedila) — skratka, opisuje, kaj uporabniki lahko oz. ne smejo početi z avtorskim delom. Predstavljajte si ga kot uporabniku prijazen vmesnik za Celotno pravno besedilo. Sam povzetek nima pravne veljave in njegova vsebina se v sami licenci ne pojavlja.
  • Celotno pravno besedilo je pravzaprav sama licenca; dokument, oblikovan tako, da bo veljaven na sodišču.
  • Metapodatki opisujejo ključne elemente licence, ki se nanašajo na posamezno vsebino in omogočajo iskanje s prilagojenimi iskalniki.

Sem v glasbeni skupini. Ali lahko uporabljam Creative Commons licence in še vedno prejemam zakonita nadomestila, kot so določena v zakonitih licencah za javno izvajanje?

Da, če izberete možnost »Nekomercialno« pri izbiri licence (npr. Priznanje avtorstva-Nekomercialno, Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji ali Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav), saj si pri teh licencah pridržite pravico do prejemanja nadomestil po zakonitih ali prisilnih licencah za komercialno rabo vašega dela. Ali je prejemanje nadomestil dejansko izvedljivo, je odvisno od države, v kateri živite (poglejte tudi odgovor na naslednje vprašanje). Če uporabljate Creative Commons licence, ki dovolijo komercialno rabo vašega dela (Priznanje avtorstva, Priznanje avtorstva-Deljenje pod istimi pogoji, Priznanje avtorstva-Brez predelav), se odrekate pravici do prejemanja teh nadomestil.

Sem član kolektivne organizacije. Ali lahko uporabljam Creative Commons licence?

To morate preveriti pri vaši kolektivni organizaciji. Trenutno v številnih državah, v Avstraliji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, Španiji, na Tajvanu in na Nizozemskem, avtorji prenesejo pravice (ali t.i. »pooblastilo« za upravljanje, ki ga poznajo v Franciji in ima približno enake učinke kot prenos pravic) za upravljanje na sedanjih in prihodnjih delih (tako da kolektivne organizacije praktično postanejo lastniki teh pravic). Torej, če ste že član kolektivne organizacije v eni izmed navedenih jurisdikcij, obstaja možnost, da nimate pravice uporabljati Creative Commons licence za svoja dela, saj niste imetnik predmetnih pravic vi, ampak kolektivna organizacija.

Creative Commons skuša vzpostaviti stik s kolektivnimi organizacijami v tistih jurisdikcijah, kjer se ta težava pojavlja, da bi našli rešitev, ki bi omogočila ustvarjalcem, da bi uživali koristi obeh sistemov.

Če naletite na težave pri uporabi Creative Commons licenc zaradi vašega članstva v kolektivni organizaciji v jurisdikciji, ki ni navedena zgoraj, prosimo kontaktirajte ali vodjo Creative Commons v vaši državi ali pošljite elektronsko sporočilo na icommons-si@mail.ljudmila.org. Tudi če želite razpravljati o načinih, kako bi lahko rešili situacijo v vaši državi, prosimo kontaktirajte vodjo Creative Commons v vaši državi.

Če ste že član ene izmed kolektivnih organizacij, kar svobodno spodbudite vašo kolektivno organizacijo, da vam da možnost uporabljanja Creative Commons licenc.

Ali lahko služim denar z delom, ki sem ga objavil pod licenco Creative Commons?

Vsekakor. Najprej zato, ker so naše licence neizključne, kar pomeni, da niste primorani posamezno delo objaviti samo pod licenco Creative Commons; lahko podelite tudi druge, komercialne licence za isto delo.

Drugi razlog pa je nekomercialna Creative Commons licenca, ki se nanaša samo na ostale uporabnike vaših del, ne pa na vas, ki ste imetnik avtorskih pravic. Drugi ne morejo uporabljati, presnemavati vaše delo, če v zameno za uporabo, presnemavanje dobijo “denarno nadomestilo ali zaslužek,” razen če jim vi to dovolite. Kljub temu pa vi, ustvarjalec dela in/ali dajalec licence, lahko kadarkoli uporabljate delo v komercialne namene.
Na primer: Vašo fotografijo označite z nekomercialno Creative Commons licenco in jo objavite na spletni strani. Urednik pridobitne revije najde vašo fotografijo in jo želi uporabiti v naslednji številki revije. Pod pogoji nekomercialne Creative Commons licence lahko urednik prekopira vašo fotografijo ter jo pokaže prijateljem in znancem, za objavo v reviji pa bi se moral posebej dogovoriti z vami kot avtorjem.
Eden od naših osnovnih ciljev je vzpodbujati ljudi, da eksperimentirajo z novimi načini promocije in trženja svojih del. Nekomercialna Creative Commons licenca je bila zamišljena kot pomoč za avtorje, ki s svojimi deli služijo, saj jim dovoljuje maksimalno razpršitev lastnih del in hkrati dovoljuje nadzor nad tržnim vidikom njihovih avtorskih pravic.

Posebno obvestilo za nekomercialno Creative Commons licenco: Pod trenutno zakonodajo, ki velja v ZDA in tudi v Sloveniji, se izmenjava datotek oziroma izmenjava del preko interneta šteje kot komercialna uporaba – čeprav se plačilo ne izvrši. Ker verjamemo, da izmenjava datotek, če se izvaja pravilno, predstavlja izredno orodje za distribucijo in izobrazbo, vsaka Creative Commons licenca vsebuje posebno izjemo, ki se dotika izmenjave datotek. Izmenjava del preko interneta ni komercialna raba, razen če ima prejemnik ali pošiljatelj denarno korist od izmenjave.

Ali moram registrirati svojo avtorsko pravico?

V večini jurisdikcij registracija ni potrebna. V Sloveniji registracija avtorske pravice ni potrebna. Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, zato ni potreben noben postopek, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Kljub temu Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 174. členu določa, da lahko zaradi zavarovanja dokazov ipd.(npr. zaradi lažjega uveljavljanja pravic) imetniki pravic vpišejo ali shranijo izvirnike ali primerke svojih del v register zavarovanih del pri pristojni organizaciji. Tak register vodi Avtorska agencija za Slovenijo.

Ali je uporaba Creative Commons licence za moje delo enaka ali alternativna možnost registraciji avtorske pravice na mojem delu?

Ne. Uporaba Creative Commons licence za vaše delo vam ne da enakega, podobnega ali alternativnega varstva kot registracija avtorske pravice. Creative Commons licence se uporabljajo kot dopolnilo obstoječe avtorske pravice.

Ali moram registrirati svojo avtorsko pravico, da bi lahko uporabil Creative Commons licenco?

Ne. Creative Commons licence se uporabljajo za dela, ki so varovana z avtorsko pravico. Kot splošno pravilo v večini jurisdikcij velja avtomatsko avtorskopravno varstvo za dela, ki izpolnjujejo pogoje avtorskopravne zakonodaje. V splošnem postane delo avtorskopravno varovano od trenutka, ko je ustvarjeno in na kakršenkoli način izraženo, torej s trenutkom ko prislonite pisalo na papir, čopič na platno, pritisnete »shrani« gumb na vašem računalniku, »pošlji« gumb v vaši elektronski pošti, sprožilec na vašem fotoaparatu ali ko zdeklamirate vašo pesem.

Ali potrebujem avtorskopravno opozorilo (©), da bi zavaroval svoje delo?

Ne potrebujete avtorskopravnega opozorila, da bi zavarovali vaše avtorskopravno varstvo. Je pa lahko koristno, ker jasno kaže uporabnikom, da verjamete v vašo avtorsko pravico in koga lahko v zvezi z njo kontaktirajo.

Ali Creative Commons licenca vpliva na “izjeme in omejitve” kot so urejene v ZASP?

Ne. Vsaka slovenska licenca ima vključeno besedilo “Ta licenca ne zmanjšuje ali omejuje katerekoli od pravic, ki izhajajo iz omejitev izključnih pravic imetnikov pravic določenih z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ali z drugim merodajnim pravom.”

Izjeme in omejitve avtorske pravice se nanašajo na dela, ne glede na to, ali se avtor dela z njimi strinja ali ne. Te omejitve so dobre in nujne, zato bi jih ohranili kot take.
V generičnih licencah ni govora o izjemah in omejitvah, ker je generična licenca zasnovana na ameriškem pravnem sistemu, kjer ne poznajo koncepta izjem in omejitev avtorske pravice, ampak poseben t.i. “fair use”.

Lahko objavim računalniški program pod licenco Creative Commons?

Licence Creative Commons niso namenjene licenciranju računalniških programov. Za računalniške programe jih raje ne uporabljajte. Priporočamo vam, da uporabite eno od zelo dobrih licenc za računalniške programe, ki so dandanes na voljo. Če želite licencirati računalniški program ali dokumentacijo za računalniški program, vam priporočamo da si ogledate licence, ki jih ponuja Free Software Foundation, ter tiste, ki so na seznamu Open Source Initiative. Za razliko od CC licenc - ki ne omenjajo izvorne ali objektne kode - so bile te licence pripravljene posebej za licenciranje računalniških programov.

Creative Commons ponuja nekatere licence za prosto programsko opremo oz. odprto izvorno kodo skupaj s Povzetkom licenc in Metapodatki, tako da lahko uporabite katero od teh licenc, obenem pa izkoristite prednosti za uporabnika berljivega besedila Creative Commons in iskalnikov, prilagojenih za Creative Commons. Več podrobnosti najdete tukaj.

Ali lahko uporabim licenco Creative Commons za dokumentacijo računalniških programov?

Vsekakor. Licence Creative Commons se obnesejo z vsemi vrstami besedil.

Kaj se zgodi, če avtor označi svoje avtorsko delo z dvema različnima licencama?

Ustvarjalec se je primoran odločiti, katero licenco bo izbral. Načeloma dajalec licence, ki objavi svoje delo pod dvema različnima licencama, dopušča javnosti izbiro, katero licenco bo upoštevala.
Če je na primer določena fotografija objavljena pod licenco, ki prepoveduje predelave, in ločeno pod licenco, ki pogojuje zgolj nekomercialno uporabo, to ne pomeni, da uporabnika zavezujejo vsi ti pogoji istočasno iz obeh licenc. Če avtor želi, da uporabnika zavezujeta oba pogoja, ju mora navesti skupaj v eni licenci.

Ali lahko licenco Creative Commons uveljavim na sodišču?

Celotno pravno besedilo licenc Creative Commons je bilo sestavljeno z namenom, da bi ga bilo možno uveljaviti na sodišču. Kljub temu pa ne moremo predvideti vsake podrobnosti različnih avtorskopravnih zakonodaj oz. različnih okoliščin, v katerih se uporabljajo Creative Commons licence oz. dela, objavljena pod temi licencami. Opozarjamo pa, da Creative Commons licence vsebujejo določila t.i. ločitvene klavzule (severability clause), kar pomeni, da se v primeru, da je bilo ugotovljeno, da je posamezno določilo na določenem območju neveljavno, iz licence izključi samo to določilo, ostanek licence pa ostane enak.

Mi bo Creative Commons pomagal uveljaviti mojo licenco?

Ne. Creative Commons samo prispeva licence - za vas so pripravljene vnaprej in objavljene na spletni strani. Tam najdete licence, povzetek licenc in računalniški prevod licenc. Creative Commons se ne ukvarja s pravnim svetovanjem - ni odvetniška pisarna. Brezplačno ponuja dokumentacijo in obrazce, da jih lahko uporabite, kakor se vam zdi primerno. Creative Commons si niti ne more privoščiti ponujanja dodatnih storitev za konkretne primere niti tega ne načrtuje v prihodnosti.

Kaj, če nekdo zlorabi moje delo, objavljeno pod licenco Creative Commons?

Licence Creative Commons samodejno nehajo veljati, če uporabnik uporabi avtorsko delo v nasprotju z določili licence. To pomeni, da tistemu, ki uporabi delo, objavljeno pod licenco ?Creative Commons in npr. ne navede avtorja na način, ki ga je ta predpisal, pravica do uporabe avtorskega dela preneha. To se nanaša samo na osebo, ki je prekršila licenco, ne pa tudi na ostale, ki uporabljajo vaše delo po licenci Creative Commons in se držijo njenih določil.
To lahko uveljavljate na več načinov: lahko se npr. obrnete na kršitelja in ga prosite, da zadevo uredi in/ali se posvetujete z odvetnikom, naj ukrepa v vašem imenu.

Nekdo je predelal moje delo oz. ga vključil v zbirko na način, ki mi ni všeč. Kaj lahko storim?

Če se avtor ne strinja z načinom predelave dela ali vključitve dela v zbirko ni všeč, mu licenca Creative Commons omogoča, da zahteva, da se njegovo ime odstrani iz predelave oz. zbirke.
Razen tega, avtorskopravna zakonodaja v večini držav sveta (s pomembno izjemo ZDA) avtorjem podeljujejo “moralne pravice”, ki vam lahko omogočijo kakšen ukrep, če predelava predstavlja “žaljivo uporabo” avtorskega dela. Moralne pravice dajejo avtorju pravico ugovarjati “žaljivi uporabi” njegovega dela; “žaljiva uporaba” je pogosto definirana kot “popačenje ali skazitev” dela ali uporaba, ki “škodi časti ali dobremu imenu avtorja.” Nobena od licenc Creative Commons (z izjemo kanadskih) ne vpliva na moralne pravice. To pomeni, da ima avtor možnost ukrepati proti predelavi, ki krši njegovo moralno pravico do spoštovanja dela. Seveda sodišče ne bo štelo vsakega izvedenega dela, ki avtorju ni všeč, za “žaljivo.

Slovenski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 19. členu ureja posebno moralno pravico – »pravico do spoštovanja dela«, katera ni omejena, četudi avtor delo licencira pod Creative Commons licenco.

2. Vprašanja za tiste, ki razmišljajo o uporabi dela, objavljenega pod licenco Creative Commons

Mi bo Creative Commons dal dovoljenje za uporabo dela?

Dovoljenja vam ne moremo dati mi. Creative Commons le pripravlja licence in orodja, ki avtorjem omogočajo, da svoja dela licencirajo pod bolj prožnimi pogoji. Z objavo dela pod licenco Creative Commons se je avtor oz. dajalec licence odločil jasno sporočiti javnosti, vključno z vami, da lahko njegovo delo uporabljate, ne da bi vam bilo treba prositi za dovoljenje – pod pogojem, da ga uporabljate v skladu z določili licence.

Ali Creative Commons odloča o tem, katera dela so objavljena pod njegovimi licencami?

Creative Commons kot organizacija ne odloča, kako se licence uporabljajo, in ne preverja, ali se licenca Creative Commons pravilno uporablja za posamezno avtorsko delo. Creative Commons ne priporoča ali jamči za katerokoli način uporabe licenc.

Creative Commons ponuja licence kot orodje, ki ga lahko ustvarjalci uporabijo ali pa tudi ne.
Creative Commons ne odloča o tem, ali je bila licenca v posamezni situaciji oz. za posamezno delo uporabljena pravilno.

Katera določila vsebuje licenca Creative Commons?

Ključna določila osnovnega nabora licenc Creative Commons so: “priznanje avtorstva”, “nekomercialno”, “brez predelav” in “deljenje pod istimi pogoji. Te elemente licenc lahko na kratko opišemo tako:
* priznanje avtorstva = avtorja in/ali dajalca licence morate navesti na način, ki ga je predpisal.
* nekomercialno = tega dela ne smete uporabljati na način, ki je predvsem namenjen za ali usmerjen v komercialno korist ali pridobitev zasebnega zaslužka.
* brez predelav = delo lahko reproducirate, distribuirate, dajete v najem in priobčite javnosti le v nespremenjeni obliki, predelave in priredbe niso dovoljene.
* deljenje pod istimi pogoji = delo lahko predelate le, če boste predelavo objavili pod licenco Creative Commons z istimi pogoji.

Za pregled naših licenc in povezave do Povzetka licence in Celotnega pravnega teksta licence glejte to stran. Za ključne podrobnosti naših licenc za zvočno vzorčenje (sampling licenses) glejte to stran.

“Nekomercialno” torej pomeni, da se dela ne sme uporabljati komercialno?

Ne popolnoma. Element licence “nekomercialno” pomeni, da vam licenca Creative Commons ne daje komercialnih pravic na delu. Še vedno pa se lahko obrnete neposredno na dajalca licence in preverite, ali vam je pripravljen dati posebno licenco za komercialne pravice.

Kaj pomeni gumb Creative Commons “Nekatere pravice pridržane”? Kaj je učinek licence Creative Commons?

Licenca Creative Commons je sporočilo, da lahko delo uporabljate, ne da bi vam bilo treba prositi za dovoljenje — pod pogojem, da ga uporabljate v skladu z določili licence. V povzetku licence je na voljo kratko pojasnilo ključnih določil, ki vplivajo na uporabo avtorskega dela.

Kaj se zgodi, če delo uporabljam drugače?

Če hočete uporabiti delo pod licenco Creative Commons na način, ki po določilih licence ni dovoljen, se morate obrniti neposredno na avtorja oz. dajalca licence in ga prositi za dovoljenje. Če delo pod licenco Creative Commons uporabite v nasprotju z določili licence, vam preneha uporaba pravice do dela, avtor oz. dajalec licence pa vas lahko toži za kršitev avtorske pravice.

Torej mi ni treba plačati za uporabo del pod Creative Commons licencami, če izpolnjujem pogoje licence?

Kot splošno pravilo – ne. Creative Commons licence so dostopne kot brezplačne. V primerih del, ponujenih pod Creative Commons licenco samo za nekomercialno rabo, si ustvarjalec pridržuje pravico do prejemanja zakonitih nadomestil ali nadomestil, določenih v prisilnih licencah, za komercialno rabo, kot npr. nadomestila, pobrana za javno izvajanje; torej, še vedno ste lahko dolžni plačati nadomestilo kolektivni organizaciji za takšno uporabo del, ponujenih pod Creative Commons licencami. Vendar se ta nadomestila ne izplačujejo neposredno dajalcu licence.

Kako lahko uporabim delo pod licenco Creative Commons?

Če pridete v stik z avtorskim delom, objavljenim pod licenco Creative Commons, vam je dajalec licence dovolil, da delo uporabljate v skladu z določili licence. Preverite, ali je način uporabe, ki ga želite, po licenci dovoljen. Na voljo je več različic licenc Creative Commons, zato pozorno preberite posamezno licenco, da se prepričate, da res ustreza vašim potrebam. Vse licence Creative Commons zahtevajo, da navedeta avtorja, dajalca licence in/ali tretje strani, ki jih je določil avtor oz. dajalec licence. Uporaba dela pod licenco Creative Commons je pravilna le, če ste pravilno navedli avtorstvo.

Za informacije o ključnih določilih licence poglejte Povzetek licence in/ali preglejte to stran, ki vsebuje povezave do Povzetka licence in osnovna pojasnila o vseh naših licencah.

Ali mi uporaba dela pod licenco Creative Commons zagotavlja vse pravice, ki jih potrebujem?

Zavedati se morate, da vse licence vsebujejo določilo o izključitvi jamstva, torej nimate nobenega jamstva, da dajalec licence res ima pravico dovoliti uporabo licenciranega dela. To določilo pomeni, da vam dajalec licence ne jamči ničesar v povezavi z delom, niti tega, da ima avtorske pravice na delu ali da ima dovoljenje za uporabo avtorskih del tretjih oseb, na katerih je njegovo delo zasnovano ali ki jih vsebuje.

To je običajno pri tako imenovanih “licencah za odprto kodo” (»open source« licenses), s katerimi se dela pogosto in prosto dajejo v brezplačno uporabo in predelavo. Prva različica licenc Creative Commons je vsebovala določila o jamstvu, vendar smo se sčasoma odločili, da je, enako kot pri “licencah za odprto kodo”, jamstva in odškodninsko odgovornost najbolje določiti posebej z zasebnim pogajanjem, tako da se lahko vsak dajalec licence in uporabnik odloči o ravnotežju med tveganjem in prednostih v posamezni situaciji. Ena od možnosti je, da si jamstvo in odškodninsko odgovornost dajalca licence zagotovite z zasebno pogodbo, kar pa vam bo dajalec licence najverjetneje zaračunal.

Zaradi izključitve jamstva je najbolje, da se pred uporabo dela pod licenco Creative Commons prepričate, da dajalec licence ima vse pravice, ki so potrebne za objavo dela pod licenco Creative Commons. Vedeti morate, da ste v primeru, da se zmotite, lahko zaradi uporabe dela odgovorni za kršitev avtorskih pravic.

Priporočamo, da se seznanite s tem, katere pravice je potrebni pridobiti in kdaj se lahko sklicujete na omejitve avtorske pravice, kot so določene v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (v nekaterih jurisdikcijah poznaj koncept fair use oz. fair dealing). Lahko, da se dajalec licence zanaša na zgoraj omenjene omejitve, vendar mu (ali vam) ta obramba lahko zaradi različnih okoliščin v posameznem primeru pomaga ali pa tudi ne. Priporočamo, da se poučite o različnih pravicah, ki lahko obstajajo na avtorskem delu, saj so dela pogosto sestavljena iz številnih elementov, npr. iz osnovnih zgodb in likov, zvočnih posnetkov in besedil pesmi. Če avtorsko delo vsebuje prepoznavno vsebino tretjega avtorja, je verjetno najbolje, da sami preverite, ali je nosilec avtorskih pravic na to vsebino dovolil takšno uporabo pod licencami Creative Commons.

Skratka, vedno preverjajte podatke in uporabljajte zdravo presojo, razmislite pa tudi o uporabi pravne pomoči.

Kako pravilno navedem avtorja dela pod licenco Creative Commons?

Če uporabljate delo pod eno od naših osnovnih licenc (“priznanje avtorstva”, “priznanje avtorstva-deljenje pod istimi pogoji”, “priznanje avtorstva-nekomercialno-deljenje pod istimi pogoji”, “priznanje avtorstva-nekomercialno”, “priznanje avtorstva-brez predelav”, “priznanje avtorstva-nekomercialno-brez predelav” (kar je enako kot licenca Music Sharing)) ali pod našimi licencami za države v razvoju, je pravilen način navedbe avtorja, ko delo uporabljate v nespremenjeni obliki, takšen: (1) pustite nespremenjena vsa sporočila o avtorskih pravicah na delo; (2) navedite avtorja, dajalca licence in/ali tretje strani (npr. wiki ali blog), na način, ki so ga predpisali; (3) navedite naslov dela; in (4) navedite internetni naslov dela (Uniform Resource Identifier), če ga je za to delo navedel avtor oz. dajalec licence.
Vsaka kopija dela, ki jo posredujete, mora vsebovati tudi internetni naslov (Uniform Resource Locator) licence Creative Commons, ki velja za to delo.
Če ustvarjate izvedeno delo iz dela pod eno od naših osnovnih licenc ali pod licenco za države v razvoju, morate razen tega še navesti, da je delo predelava, npr. “To je finski prevod [originalnega dela] [avtorja]” ali “Scenarij na osnovi [originalnega dela] [avtorja].”
Če vzorčite (sampling) delo pod eno od naših licenc za zvočno vzorčenje (sampling), v izvedenih delih, ki jih ustvarite z uporabo s temi vzorci navedite kaj v smislu: “Remix [originalnega dela] [avtorja]” ali “Uporaba materiala iz [originalnega dela] [avtorja] v lepljenki.”

Kaj je predelava avtorskega dela?

Predelava avtorskega dela je delo, ki je osnovano na drugem delu, vendar ni identična, dobesedna kopija. Kaj natančno to pomeni, je tema mnogih pravnih člankov in diskusij. Na splošno sta prevod iz enega jezika v drugi ali filmska izvedba knjige primera predelave avtorskih del.

Na splošno v ameriškem pravu pomeni tudi spreminjanje formata (npr. iz tiskanega v digitalnega), kjer se vsebina dela sicer ne spremeni, predelavo avtorskega dela; vendar Creative Commons licence dovolijo uporabniku, da uporablja pravice, dovoljene z licenco, v kakršnemkoli formatu ali na kakršnemkoli mediju. To pomeni, da je v skladu s pogoji Creative Commons licence npr. Priznanje avtorstva-Nekomercialna uporaba-Brez predelave avtorskega dela, da reproducirate delo iz digitalne oblike v tiskano obliko.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 7. členu predelave avtorskih del opredeljuje kot samostojna avtorska dela in jih primeroma našteva (prevodi, priredbe, aranžmaji, spremembe in druge predelave prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva).

Če uporabim delo pod licenco Creative Commons skupaj z drugimi deli, ali moram tudi druga dela objaviti pod licenco Creative Commons?

Razen tistih licenc, ki vsebujejo element “deljenje pod istimi pogoji”, licence Creative Commons ne postavljajo pogoja, da tudi druga dela objavite pod licenco Creative Commons. Licence Creative Commons so namenoma oblikovane tako, da drugih del ne spremenijo v dela pod licenco Creative Commons. V primeru da katero koli delo kombinirate z delom pod licenco Creative Commons z določilom “deljenje pod istimi pogoji”, morate končno delo objaviti pod isto licenco, ki velja za originalno delo.

Če vključite delo pod licenco Creative Commons v “zbirko” (tj. zbirko del v izvirni obliki, ne predelav), mora pod licenco Creative Commons ostati samo to posamezno delo (tudi če je bilo objavljeno pod licenco Creative Commons z določilom “deljenje pod istimi pogoji”). Celotne zbirke vam ni treba objaviti pod to licenco.

Lahko kombiniram dve različni deli pod licenco Creative Commons? Lahko kombiniram delo pod licenco Creative Commons z drugim delom, ki ni pod licenco Creative Commons?

Na splošno da: delo pod licenco Creative Commons lahko kombinirate z drugim delom pod licenco Creative Commons ali z drugim delom.

Pomembna izjema so dela pod licencami Creative Commons, ki vsebujejo določilo “deljenje pod istimi pogoji” (tj. “priznanje avtorstva-deljenje pod istimi pogoji”, “priznanje avtorstva-nekomercialno-deljenje pod istimi pogoji”). Te licence zahtevajo, da izvedena dela (tj. rezultat kombinacije dveh del) objavite pod licenco z enakimi elementi. Tako na primer, ne morete kombinirati dela pod licenco “priznanje avtorstva-deljenje pod istimi pogoji” in dela pod licenco “priznanje avtorstva-nekomercialno-deljenje pod istimi pogoji”. V primeru da pri kombiniranju več del uporabljate delo pod licenco Creative Commons z določilom “deljenje pod istimi pogoji”, se prepričajte, da ustvarjeno delo lahko in želite objaviti pod enakimi pogoji, kot veljajo za originalno delo.

Tehnična vprašanja

Kako lahko uporabnikom svojega spletnega mesta omogočim, da izberejo licenco Creative Commons?

Kodo za izbor licenc Creative Commons lahko vgradite v svoje spletno stran. To je lahko koristno, če želite uporabnikom aplikacije ali spletnega mesta, ki omogoča interaktivno urejanje vsebine, ponuditi možnost, da svoje delo objavijo pod licencami Creative Commons. Na voljo so podrobna navodila za vgrajevanje naše kode za izbor licenc v spletno mesto. Imamo tudi API za spletne storitve, ki omogoča integracijo s katero koli aplikacijo.

Zakaj Creative Commons uporablja metapodatke v obliki RDF?

Creative Commons je iskal najboljši način za izražanje namena licenc v strojno berljivi obliki. Menimo, da naš sistem ponuja najboljše: orodja za RDF, XML in celo za navadno besedilo lahko preprosto procesirajo naše metapodatke, saj jih nudimo v strukturirani obliki.

XML omogoča lažjo obdelavo podatkov kot navadno besedilo, RDF pa še lažjo – zato programerjem priporočamo da uporabljajo orodja za RDF, če je mogoče. Pripravljamo tudi vzorčno kodo za Creative Commons v številnih jezikih, ki kaže, kako enostavna je uporaba podatkov v obliki RDF. Pripravljeni smo tudi izdelati pretvornike iz RDF v druge oblike. Če imate takšno orodje, ali če ga potrebujete, se obrnite na naš poštni seznam za metapodatke.

Kako lahko uporabim metapodatke Creative Commons v svojih programih?

Uporabite jih lahko na različne načine. Program za slikanje, pisanje ali risanje, bi lahko uporabnike obvestil o pravicah, ki jim jih je dodelil dajalec licence datoteke. Program za izmenjavo datotek bi lahko posebej označil datoteke z licenco Creative Commons in uporabnikom priporočal, da jih izberejo te datoteke. Programe za izmenjavo datotek v omrežju enakovrednih računalnikov (P2P) štejemo za odličen mehanizem za distribucijo del pod licencami Creative Commons, še posebej v primeru velikih datotek z glasbo, slikami ali filmi, ki jih avtorji ne morejo razširjati sami, ker nimajo ustrezne povezave z internetom ali orodij. Iskalniki lahko uporabnikom omogočijo iskanje datotek z licencami, ki dovoljujejo določeno uporabo (npr. iskanje slik mačk, ki jih smete uporabiti za svoj nekomercialni kolaž). Metapodatke je mogoče izkoristiti na številne načine in upamo, da nas bodo programerji presenečali z vedno novimi!

Raje bi uporabil slike v obliki PNG kot GIF oz. obratno. Kaj naj storim?

Gumbe za licence ponujamo v obeh oblikah. Popravite npr. somerights20.gif v somerights20.png oz. obratno.

Vprašanja o uporabi logotipa Creative Commons

Kje lahko dobim visokoločljivostno različico logotipa Creative Commons?

Visokoločljivostne različice logotipa Creative Commons in gumbov za licence lahko najdete tukaj. Creative Commons dovoljuje uporabo logotipa, imena in gumbov za licence, le če je ta v skladu z našimi pravili.

Želim natisniti majice in nalepke z logotipom Creative Commons logos. Kako se tega lotim?

Veseli smo, da podpirate Creative Commons in da želite razširjati naše sporočilo. Uporaba našega logotipa, imena in gumbov za licence je dovoljena samo v skladu z našimi pravili, tj. za povezavo do licence Creative Commons in/ali za drugačen opis licenc Creative Commons, ki veljajo za vaše delo.

Creative Commons lahko podprete tako, da kupite majice v naši trgovini. Če potrebujete nalepke in ostali material, vam jih z veseljem pošljemo, če nam le pošljete sporočilo na info@creativecommons.org.

Zraven tega so na voljo tudi filmčki o Creative Commons v originalni in slovenski izvedbi.

Ali smem na svojem spletnem mestu ali v svojem delu uporabiti logotip Creative Commons?

Logotip Creative Commons smete na svojem spletnem mestu ali v svojem delu uporabi v skladu z našimi pravili. Na kratko, uporaba logotipa Creative Commons (imena Creative Commons in kratice “CC” v krogu) in naših gumbov “Nekatere pravice pridržane” in “Brez pridržanih pravic”, ter naših gumbov za elemente licence (tj. gumb Navedba avtorstva, gumb Nekomercialna licenca, itd.) je dovoljena le za povezavo na ustrezno licenco.

Ali smem spremeniti logotipe Creative Commons, da se bodo likovno bolj ujemali z mojim spletnim mestom oz. mojim delom?

Prosimo, da našega logotipa ne prilagajate videzu vašega spletnega mesta oz. dela. ?Naša gumba “Nekatere pravice pridržane” in “Brez pridržanih pravic”* se morata uporabljati dosledno, saj sta to naši zavarovani znamki, ki sta obenem osnova našega sistema licenc. V vašem delu oz. spletnem mestu lahko uporabite tudi črnobele gumbe elementov licence, kot je opisano v naših pravilih.

*V nekaterih jurisdikcijah se je mogoče odreči vsem (tudi moralnim) upravičenjem avtorske pravice in v tem primeru obstaja različica gumba, ki se glasi »Brez pridržanih pravic«.

Zanimiv koncept

Zanimiv celoten tale koncept CC. Sem pa mnenja, da se je celotna kriza glede avtorskih pravic in sorodnih pravic zgodila zaradi visokih cen avtorskih del, po drugi strani pa zaradi krize vrednot. Mogoče je k temu prispeval tudi internet in miselnost, da je vse an internetu kar skupna last - tudi zaradi enostavnosti kopiranja.

Vsekakor je CC dober korak v nasprotno stran.

Jure
Avtoradio

Vprašanje

Toliko informacij, da sem se kar malo izgubila (moram pripomnit, da nimam znanja angleščine tako, da teh informacij ne morem koristit). Na eDnevniku imam blog na katerem objavljam pesmi (različnih oblik) in slike, ki jih posnamem jaz.V prihodnje bi objavljala tudi prozna dela (pravljice, zgodbe za otroke in odrasle, stripe).

Katera oblika CC zaščite bi bila najprimernejša za moj primer ? Kako v primeru, da imam zaščiteno poezijo in prozo objavljeno na eDnevniku, zdaj pa bi te pesmi ali prozno delo popravila in dopolnila v tolikšni meri kot bi predlagal lektor za izdajo knjige ??

Ali bi na svojem eDnevniku zaščitenem CC lahko objavljala v obliki teksta in slik literarne dogodke na katerih bi se udeležila ??

Ko iskrica se z iskrico prižge.