Uporaba CC licenc

Creative Commons ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki.

Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) ne pomeni, da se avtor odreka avtorskim pravicam. Pomeni samo, da ponuja svoje delo v uporabo vsem in le pod določenimi pogoji.

PREDEN IZBEREŠ LICENCO, PREMISLI (http://creativecommons.org/technology/usingmarkup) !

Licenca

Ko avtor izbere osnovne pogoje licence, se ta avtomatično generira in izrazi v treh oblikah:

Povzetek licence (Commons Deed) 
je preprost, enostavno razumljiv povzetek ključnih določil same licence (Celotnega pravnega besedila licence), dopolnjen z ustreznimi grafičnimi ikonami. Gre za nekakšen uporabniku prijazen vmesnik za Celotno pravno besedilo. Sam povzetek nima pravne veljave in njegova vsebina se v sami licenci ne pojavlja.
Celotno pravno besedilo licence (Legal Code) 
je pravzaprav sama licenca; dokument, oblikovan tako, da bo veljaven na sodišču.
Metapodatki (Digital Code) 
je računalniško berljiv prevod licence, ki pomaga spletnim iskalnikom in ostalim aplikacijam identificirati avtorsko delo glede na določene glavne pogoje licence.

Uporaba licence

Če licenco nameravate uporabiti za delo, ki je dosegljivo na internetu, sledite navodilom za vnašanje HTML-kode v vaše delo. Ta koda bo samodejno generirala gumb “Nekatere pravice pridržane” in izjavo, da je vaše delo objavljeno pod licenco Creative Commons (Pomoč in napotki (http://creativecommons.org/technology/usingmarkup)). Gumb je namenjen obveščanju ljudi, ki pridejo v stik z vašim delom, da je delo objavljeno pod ustrezno licenco Creative Commons. Gumb vodi nazaj na Commons Deed, tako da se lahko s klikom nanj vsi enostavno poučijo o pogojih licence. HTML-koda vsebuje tudi metapodatke, ki omogočajo iskanje vašega dela z iskalniki, ki podpirajo Creative Commons.

Če želite pod licenco Creative Commons objaviti delo, ki ni dosegljivo na internetu, izberite licenco, ki jo želite uporabiti in jo v delu naznanite:

- z izjavo kot npr. “To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons [vstavi opis]. Besedilo licence je na voljo na internetu na naslovu [vstavi url]; ali po pošti na naslovu Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.” ali

- vstavite ustrezne licenčne gumbe z isto izjavo in naslovom URL. Edina razlika med objavo dela, ki je dosegljivo na internetu, in dela, ki ni dosegljivo na internetu, pod licenco Creative Commons je, da slednja ne vsebujejo metapodatkov in tako ne bodo dosegljiva iskalnikom, ki podpirajo Creative Commons.

Če objavite delo pod slovensko različico Creative Commons licence, potem je licenca dostopna na http://www.creativecommons.si ali pa na naslovu: Inštitut za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.

Izbira licence

Creative Commons na spletni strani avtorjem ponuja več različic licenc, s katerimi lahko varujejo svoja avtorska dela. Včasih (verzija 1.0.) je bilo mogoče izbirati med 11 licencami. Izkušnje so pokazale, da si velika večina avtorjev želi priznanje avtorstva. Po novem (verzija 2.5.) se priznanju avtorstva ni mogoče odreči, zato je na izbiro le še šest različnih licenc.

Sedaj lahko avtorji izbirajo med naštetimi glavnimi pogoji:

Nekomercialno (Noncommercial
Avtor dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem ali priobčiti javnosti ... samo pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo.

Primer: Andraž objavi svojo fotografijo na internetu z oznako “Nekomercialno”. Peter vključi to fotografijo v svoj kolaž. Petru ni dovoljeno prodajati tega kolaža brez predhodnega dovoljenja Andraža.

Brez predelav (No Derivative Works
Avtor dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem in priobčiti javnosti ... samo v izvirni obliki in ne dovoli predelav.

Primer: Janez objavi posnetek svoje pesmi pod licenco “Brez predelav”. Ivan bi rad del Janezove pesmi vključil v svojo pesem ter tako sestavil čisto novo pesem. Ivan tega ne sme storiti brez predhodnega Janezovega dovoljenja.

Deljenje pod istimi pogoji (Share Alike
Distribuiranje oz. dajanje v najem predelav avtorskega dela avtor dovoli le pod pogojem, da so distribuirana oz. dana v najem pod istimi pogoji kot izvirno avtorsko delo.

Primer: Barbara objavi fotografijo na internetu pod licenco “Nekomercialno” in “Deljenje pod istimi pogoji”. Domen je umetnik in Barbarino sliko uporabi v enem od svojih kolažev. Licenca “Deljenje pod istimi pogoji” od Domna zahteva, da tudi on svoj kolaž ponudi pod pogoji licenc “Nekomercialno” in “Deljenje pod istimi pogoji”.

Še več primerov najdete na strani s primeri (http://creativecommons.org/about/licenses/examples). Upoštevajte, da vsaka licenca vsebuje več pravic (http://creativecommons.org/about/licenses/fullrights), ki dopolnjujejo tiste, ki so specifično omenjene na tem mestu.

Vrste licenc

1. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "brez predelav" 
Uporabnikom se dovoli brez predelave avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.
2. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "deljenje pod istimi pogoji" 
Ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/ predelave pod istimi pogoji. Razlika med 1. in 2. licenco je v tem, da lahko pri 2. licenci uporabniki avtorsko delo predelujejo in spreminjajo, vendar ga morajo pod istimi pogoji širiti naprej.
3. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" 
Uporabnikom se s to licenco dovoli nekomercialno reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati avtorsko delo in njegove predelave, morajo pa navesti avtorja. Od 1. licence se 3. razlikuje v tem, da se pri slednji delo lahko predeluje in spreminja. Od 2. licence pa se razlikuje v tem, da tu ni potrebno licencirati avtorskega dela/ predelave dela pod istimi pogoji.
4. licenca: "priznanje avtorstva" + "brez predelav" 
Sama izvirna avtorska dela, brez predelav, pod to licenco lahko uporabniki reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem in priobčijo javnosti pod pogojem, da navedejo avtorja in dela ne spreminjajo. Od 1. licence se 4. razlikuje v tem, da je pri uporabi slednje licence dovoljena komercialna uporaba avtorskega dela.
5. licenca: "priznanje avtorstva" + "deljenje pod istimi pogoji" 
Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/ predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od 2. licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/ predelave.
6. licenca: "priznanje avtorstva" 
Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Povezave do licenc in povzetkov licenc

Spodaj so navedene povezave do povzetkov posameznih licenc. Če želite dostopati do celotne licence, kliknite na povezavo do celotnega besedila licence v posameznem povzetku licenc.

Povzetek licence Priznanje avtorstva 2,5 Slovenija

Celotno besedilo licence Priznanje avtorstva 2,5 Slovenija

Povzetek licence Priznanje avtorstva - Nekomercialno 2,5 Slovenija

Celotno besedilo licence Priznanje avtorstva - Nekomercialno 2,5 Slovenija

Povzetek licence Priznanje avtorstva - Nekomercialno - Brez predelav 2,5 Slovenija

Celotno besedilo licence Priznanje avtorstva - Nekomercialno - Brez predelav 2,5 Slovenija

Povzetek licence Priznanje avtorstva - Nekomercialno - Deljenje pod enakimi pogoji 2,5 Slovenija

Celotno besedilo licence Priznanje avtorstva - Nekomercialno - Deljenje pod enakimi pogoji 2,5 Slovenija

Povzetek licence Priznanje avtorstva - Brez predelav 2,5 Slovenija

Celotno besedilo licence Priznanje avtorstva - Brez predelav 2,5 Slovenija

Povzetek licence Priznanje avtorstva - Deljenje pod enakimi pogoji 2,5 Slovenija

Celotno besedilo licence Priznanje avtorstva - Deljenje pod enakimi pogoji 2,5 Slovenija

reklame

Predpostavimo da nekdo moje delo (zaščiteno z nekomercialno cc licenco) objavi na spletni strani ter služi z reklamami na tej strani. Ali so pogoji licence kršeni?

hvala za odgovor,
Jaka

sive strani CC licenc

konkreten primer:
ali lahko uporabim npr. fotografijo, objavljeno/najdeno pod licenco “Nekomercialno delo” za izdelavo svojega dela, ki ga prijavim na nagradni natecaj!? (nagrada je financna in ne pomeni odkupa dela za komercialno uporabo).

Ali bo CC Slovenija vzpostavila forum ali dopolnjevala FAQ na temo taksnih in podobnih vprasanj, ki se bodo pojavljala ob pogostejsi uporabi licenc, oz. na koga se lahko obrnem(o) za taksne in podobne nasvete in poizvedbe?

hvala,
Marko