blogs

OpenStreetMap mapping party v Ljubljani ta vikend

OpenStreetMap.org v Ljubljani

Ljubljana, 5. 9. 2007 - V Ljubljani se bo v soboto, 8. in nedeljo 9. septembra odvijalo prvo delovno srečanje kartografskih navdušencev projekta OpenStreetMap.org, katerih glavni cilj bo izdelati podroben cestni zemljevid Ljubljane z uporabnikom prijazno Creative Commons licenco.
OpenStreetMap.org je projekt, kjer uporabniki sami ustvarjajo zemljevid sveta. Podobno

0xdb - nova filmska podatkovna baza

V Bootlabu v Berlinu so 12. avgusta predstavili 0xdb - novo, hudo inteligentno podatkovno bazo, ki uporabniku ponuja slike, zvoke, odlomke in besedila iz filmov. Baza trenutno zajema ok. 2500 filmov in raste. Cinefilstvo in kuratorstvo odslej ne bosta več kot sta bila - kategorije ponujajo doslej še neobstoječe načine iskanja in primerjav med filmi.

Lessig spreminja fokus svojega delovanja - thanks and good luck with your new ventures!

Profesor Lessig je na iSummitu v Dubrovniku oznanil, da spreminja fokus svojega delovanja. Lessig je pred dobrim desetletjem pričel orati ledino v pojmovanju svobodne kulture in problemov, ki jo za ustvarjanje in ustvarjalnost prinaša neuravnotežen sistem avtorskega prava. S svojimi idejami je pripomogel k spodbujanju svobodnejše kulture in skupnostim, ki se zanjo zavzemajo, ponudil močne argumente, ki jih v razpravah o primernem sistemu avtorskega rpava ni več moč prezreti. Lessigu hvala za vse in veliko uspeha pri novih podvigih. Larry, thanks and good luck with your new ventures!

Sprejeta Strategija razvoja informacijske družbe (si2010) – Vlada spodbuja uporabo CC licenc

Vlada Republike Slovenije je 29. junija sprejela dokument Strategija razvoja informacijske družbe, ki pomeni krovno politično usmeritev slovenske vlade na področju informacijske družbe do leta 2010. Z njo sledi evropski pobudi i2010, v kateri so predstavljene poglavitne strateške usmeritve Evropske unije.

Statistika rabe CC licenc

Mike Linksvayer, podpredsednik CC poroča o dosedanjih rezultatih in dodaja povezavo (pdf) na podrobnejšo in strokovno analizo, ki jo je pripravil Giorgos Cheliotis s singapurske Univerze za menedžment. Vse dosedanje analize izhajajo iz Google in Yahoo baz. Kaže, da so najbolj restriktivne CC licence tudi najbolj priljubljene.

Syndicate content