Razprava o spremembah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah se nadaljuje!

Posredujemo novico Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

“Državni sekretar mag. Uroš Rožič je 5. 11. 2012 gostil sestanek strokovne javnosti, del katere so avtorji, kolektive organizacije in uporabniki, na temo sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Glede na povratne informacije in izražene interese strokovne javnosti po večji vpletenosti v spremembe zakona se je državni sekretar odločil nadaljevati razpravo v manjših skupinah. V skladu s tem je najavil serijo sestankov, in sicer:
- v petek, 9. 11. 2012, ob 10. uri z uporabniki avtorskih del,
- v petek, 9. 11. 2012, ob 13. uri z avtorji,
- v ponedeljek, 12. 11. 2012, bo 15. uri s kolektivnimi organizacijami.
Vsi sestanki bodo v veliki sejni sobi v II. nadstropju stavbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Posebna vabila ne bodo poslana. Vabljeni so vsi, ki so bili navzoči na sestanku 5. 11. 2012, in tudi drugi subjekti strokovne javnosti, v skladu z zgornjo razporeditvijo terminov.”

Novica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (6. november 2012)