Si želite spremembe slovenskega avtorskega prava? Zdaj je priložnost!

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) je konec aprila vse zainteresirane pozval k pošiljanju predlogov za pripravo novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ZASP). Rok za oddajo obrazloženih predlogov je 30.6.2009.

Sodelavci pri projektu Creative Commons Slovenija, ki od leta 2005 domuje pri KUD France Prešeren, si prizadevamo za smiselno sodobno ureditev področja avtorskega prava v Sloveniji s posebnim poudarkom na čim večji dostopnosti in izboljšanju pogojev za prosto kroženje avtorskih del. S tega vidika smo pripravili predlog sprememb ZASP, ki v bistvu zajema dvoje:

1. Predlagamo ukinitev obveznega kolektivnega upravljanja pravic v primeru neodrskih pisanih in glasbenih del oz. vsaj možnost svobodne izbire avtorjev, kar bi v precejšnji meri odpravilo težave na teh področjih:

- avtorjem bi omogočilo svobodno izbiro - da bodo lahko sami odločali, kdaj in na kakšen način oz. pod kakšnimi pogoji se bo njihovo glasbeno oz. pisano delo priobčilo javnosti (po trenutni zakonodaji v njihovem imenu ne glede na njihove želje nadomestilo prejme kolektivna organizacija, npr.
SAZAS oz. Zavod IPF);

- odpravilo bi težave, ki jih imajo nepridobitni producenti oz. organizatorji dogodkov predvsem na področju kolektivnega upravljanja pravic na glasbenih delih, saj bi se lahko z avtorji ne-člani kolektivnih organizacij o pogojih objave del in nadomestilih dogovarjali neposredno (ali prek kakšne druge oblike združenja avtorjev);

- omogočilo in spodbudilo bi uporabo prostih licenc.

2. Predlagamo sprostitev avtorskopravnega varstva za dela, na katerih so avtorske pravice že potekle in so torej že prešla v t.i. javno domeno.

Obširneje je oboje opisano v besedilu predloga, ki ga pripenjamo. Če se z njim strinjate, mu izrazite podporo na naslov cc@creativecommons.si (s polnim nazivom v primeru pravne osebe). Široka podpora bo predlogu dala večjo težo!

Tudi drugi predlogi oz. (p)opisi zadreg in težav, s katerimi se srečujete v okviru obstoječe avtorskopravne zakonodaje, so dobrodošli. Če bomo imeli čas, jih bomo pregledali in razvrstili, sicer pa jih bomo kot delovno gradivo skupaj z našim predlogom predali URSIL kot predstavniku zakonodajalca.

Rok za oddajo podpore našemu predlogu je kratek: to je torek, 23. junij.

PriponkaVelikost
ZASP_predlog_ccsi-13062009.pdf230.92 KB

Rok za slovensko avtorsko pravo

Škoda… Komaj sedaj sem opazil to objavo… Pa bi rade volje oddal tudi svoj predlog. Prosim če boste objavili če bo objavljen še kakšen novejši rok.

Hvala, Aris@slohost