Ars Electronica 2008 - Meje intelektualne lastnine

Če povzamem pirman, je letošnjo Ars Electronico urezal Joichi Ito, podjetnik, investitor in direktor Creative Commons.

5. in 6. septembra bo na festivalu Ars Electronica potekala konferenca z naslovom NOVA KULTURNA EKONOMIJA - Omejitve intelektualne lastnine.

Tja jo bo mahnila tudi projektna skupina Creative Commons Slovenija pri Ljudmili. Skoraj zagotovo sledi poročilo. Sicer pa bo med razstavami letos v Linzu tudi predstavitev umetniške produkcije iz Slovenije v režiji Galerije Kapelica.

O festivalu Ars Electronica in intelektualni lastnini ...

… novinarka Saša Šavel tudi v septembrski tv-oddaji za sodobno umetnost Platforma (RTV Slovenija).

Osmi dan, 12. 9. 2008

O Ars electronici in avtorskih pravicah:
http://www.rtvslo.si/play/osmi-dan/ava2.19621408/

Beležke s festivala

> nova kultura ekonomije (besednjak):
- delivery problem -> discovery problem
- participatory culture
- network information economy
- attention-based economy; attention-based income
- commons-based strategies > act without permission
- lastnina NI avtoriteta -> avtoriteta NI pravica do dejanja
- How to sustain an environment that will be treated as credible by its users to actually use my system?
- products/services based on trust
- nova definicija (redukcija?) vsebine (avtorsko delo = informacija)
- nova definicija občinstva (“the people formerly known as audience”)
- internet = free fall for economic instinct
- atomizirana civilna družba
- social pipeline
- aktivizem + harvard + podjetništvo = 1
- granularizacija, toda monokultura

> zvočni zapisi prispevkov s simpozija