O Creative Commons Slovenija

Ekipa CC SI | Donatorji in pokrovitelji

Razvoj digitalnih tehnologij, medijev in načinov kulturne produkcije prinaša spremenjene okoliščine ustvarjanja. Nanje se je odzvala ideja Creative Commons, ki je prerasla v globalno gibanje. Ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki.

Slovenski ustvarjalci so lahko že prej uporabljali veljavne Creative Commons licence (originalne CC licence ali njihove nacionalne različice). Od 29. oktobra 2005 pa so na voljo tudi slovenske različice licenc, napisane v slovenskem jeziku in prilagojene našemu pravnemu redu.

Pri Creative Commons Slovenija sodelujeta Inštitut za intelektualno lastnino - IPI, ki skrbi za pravne vidike prilagajanja licence, in Ljudmila - Laboratorij za digitalne medije pri KUD France Prešeren, ki projektu nudi organizacijsko in tehnično podporo. Vodja pravnega dela projekta je Jernej Pusser.

> Časovnica 2012-13