Tiskovna konferenca ob izdaji knjige Avtorsko pravo v digitalni dobi in predstavitev projekta digitalna knjižnica Slovenije

2.7.2008 je v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani potekala tiskovna konferenca ob izdaji knjige Avtorsko pravo v digitalni dobi dr. Maje Bogataj Jančič. Knjiga je po besedah avtorice rezultat njenega raziskovalnega dela v času priprave njene doktorske naloge. Osrednja tema dela je pravno varstvo tehnoloških ukrepov za zaščito avtorskih del, vendar pa se avtorica v knjigi loti tudi številnih drugih perečih vprašanj avtorskega prava v digitalni dobi. Knjiga je izdana pod licenco Creative Commons 2,5 BY-NC-ND (priznanje avtorstva, nekomercialno, brez predelav) in je dostopna na spletni strani Inštituta za intelektualno lastnino.

Na tiskovni konferenci je predstavitvi knjige sledila predstavitev tematike, s katero se avtorica trenutno ukvarja, in sicer pravni problemi digitalne knjižnice. Mag. Zoran Krstulovć, pomočnik ravnatelja za vodenje strokovnega dela NUK, je predstavil spletni portal dLib.si, digitalno knjižnico Slovenije. Z Dr. Bogataj Jančič sta predstavila izzive, ki jih za portal predstavlja veljavna avtorskopravna zakonodaja, in probleme, s katerimi se projekt dLib.si srečuje. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da sodobna tehnologija omogoča hiter in enostaven dostop do digitaliziranih gradiv preko spleta, vendar pri tem avtorsko pravo postavlja številne ovire. Z enako problematiko se soočajo tudi podobni projekti na evropskem nivoju. Dr. Maja Bogataj Jančič je tako ena izmed pravnih strokovnjakov, ki skuša najti rešitve na tem področju.