Sodelavci Gole formalnosti?

Gola formalnost?

Pogodbeni prenosi avtorskih pravic

Urša Chitrakar

Leta 1998 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z diplomsko nalogo Avtorsko pravo in fotografija, leta 2003 pa je zaključila primerjalnopravni magistrski študij prava intelektualne lastnine na University of London, Queen Mary and Westfield College z magistrsko nalogo Collective Administration of Copyrights in the Visual Arts Domain. Pravniški državni izpit je opravila leta 2001 in deluje kot odvetniška kandidatka ter samostojna pravna svetovalka za avtorsko pravo. V letih 2004-05 dela na Ministrstvu za kulturo in izdela več analiz in pravnih mnenj (področja dela: avtorsko pravo, pravni in finančni položaj umetnikov, ocena učinkovitosti predpisov s področja kulture). Je urednica in soavtorica priročnika Poznate svoje avtorske pravice (PIC, 1999, 2000).

Maja Lubarda

Po študiju prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila tudi magistrski študij prava intelektualne lastnine (LL.M.) v organizaciji Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Univerze v Torinu. Praktično pravniško znanje in izkušnje je v času študija pridobivala skozi delo pri pravni kliniki (organizira Pravna fakulteta v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve) ter z udeležbo na mednarodnih tekmovanjih “Moot Court”. Dodatno se je iz področja prava intelektualne lastnine izobraževala na raznih slovenskih in mednarodnih seminarjih ter programu podiplomskega tečaja avtorskega prava na Inštitutu za informacijsko pravo (IVIR) pri Univerzi v Amsterdamu. Od junija 2005 sodeluje pri raznih projektih Inštituta za intelektualno lastnino, med drugim tudi pri projektu Creative Commons Slovenija. Od 2008 do 2011 je delovala kot pravni vodja CC Slovenija (legal project lead).

Jaša Vrabec

Leta 2001 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z diplomsko nalogo Design in pravno varstvo. Dve leti je bil zaposlen kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, leta 2004 je opravil pravniški državni izpit. Leta 2005 je magistriral na fakulteti Queen Mary, University of London in pridobil naziv Master of Arts – Intellectual Property Law (LL.M.). Od maja 2006 je zaposlen kot višji pravosodni svetovalec v uradu predsednika na Vrhovnem sodišču RS. Zaključuje magistrski študij komunikologije, smer trženje in tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Luka Frelih

Računalniški programer s posebno naklonjenostjo prostemu programju, snovalec spletnih strani in medijski umetnik. Od 1994 sooblikuje številne umetniške projekte v sodelovanju z umetniki, kot so Marko Peljhan, Vuk Ćosić, Emil Hrvatin, Cornelia Solfrank in drugi. Je ustanovni član Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije Ljudmila (1994).

Špela Kučan

Univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja ter profesorica španščine, s statusom samostojne ustvarjalke v kulturi na področju novih medijev (2003-2006). Od leta 2000 vodi in koordinira program Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije, ki projektno podpira samostojno in skupinsko izobraževanje, inovativno raziskovanje in delo na področjih interneta, digitalnega videa, elektronskih umetnosti, digitalnega in analognega radia, komunikacij, razvoja programske in strojne računalniške opreme ter interdisciplinarnega združevanja vseh naštetih področij.

Alenka Pirman

Umetnica, ki se je po desetletnem pohodu skozi institucije (ZDSLU, Mreža za Metelkovo, ŠKUC, SCCA-Ljubljana, ICAN …) osredotočila na utelešanje konceptov. Pri tem se pogosto poslužuje jezika (gl. Arcticae horulae ali Razvezani jezik). Od leta 2004 je soustanoviteljica Društva za domače raziskave.
http://www.ddr.si/