Evropska komisija podala predlog za podaljšanje trajanja pravic izvajalcev

Predlog komisarja Charlie-ja McCreevy-ja o podaljšanju trajanja sorodnih pravic izvajalcev iz 50 na 95 let, o katerem smo že pisali je dobil nove dimenzije, ko je enak predlog dne 16.7.2008 izdala Evropska komisija.

Številni strokovnjaki so nasprotovali že predlogu McCreevyja, vendar pa jih očitno Evropska komisija pri pripravi svojega predloga ni upoštevala. Po mnenju nekaterih strokovnjakov Evropska komisija praktično ignorira študije strokovnih inštitucij, kot je npr. študija nizozemskega Inštituta za informacijsko pravo (IVIR) (ki jo je naročila Evropska komisija) in študija Centra za intelektualno lastnino in informacijsko pravo (CIPIL), Univerza Cambridge.

Poleg tega proti podaljšanju trajanja pravic izvajalcev potekajo številne kampanje, kot so npr. kampanje Univerze Bournemouth, spletnega portala Electronic Frontier Foundation in Open Rights Group Sound Copyright, EBLIDA strokovne skupine za informacijsko pravo ter evropske potrošniške organizacije BEUC.

Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da bi podaljšanje pravic izvajalcev koristilo le zelo majhnemu deležu izvajalcev. Pri večjem delu izvajalcev bi podaljšanje pravic lahko preprečilo komercialno izkoriščanje njihovih del oz. dostopnost njihovih del javnosti.
Podaljšanje bi prav tako omejevalo inovativnost in nepopravljivo škodovalo možnosti bodočih umetnikov in splošne javnosti, da dostopajo do svoje kulturne dediščine.

Trajanje pravic izvajalcev v EU zakonodaji je že sedaj bistveno daljše kot je bilo prej v posameznih državah članicah. Z mednarodnega vidika pa je ameriški čas trajanja nenormalen in ne more služiti kot pravna podlaga za podaljšanje trajanja sorodnih pravic v EU.

Mnenja glede predloga EK zbira Urad RS za intelektualno lastnino

K oddaji mnenj glede omenjenega predloga direktive (ki predlaga podaljšanje varstva pravic proizvajalcev fonogramov in izvajalcev s 50 na 95 let in s katero se spreminja Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske in sorodnih pravic, ter spremljajočih delovnih dokumentov Add 1 in Add 2) je pozval tudi Urad RS za intelektualno lastnino, ki jih bo sprejemal do 22. septembra 2008 in bodo v pomoč vladi RS pri pripravi ustreznih stališč. Več v novici URSIL