Evropska komisija je prepovedala prakse, ki omejujejo ponujanje storitev evropskih kolektivnih organizacij

Evropska komisija je sprejela odločbo, s katero prepoveduje evropskim kolektivnim organizacijam, članicam mednarodne zveze kolektivnih organizacij CISAC, omejevanje konkurence z onemogočanjem ponujanja storitev avtorjem in komercalnim uporabnikom izven svojih nacionalnih teritorijev.

Avtorji glasbenih del pooblastijo kolektivne organizacije, da v njihovem imenu upravljajo z njihovimi avtorskimi pravicami na njihovih delih po celem svetu. Kolektivne organizacije, članice CISAC, pa imajo med seboj sklenjene pogodbe o vzajemnem zastopanju v upravljanju s pravico do javnega predvajanja glasbenih del. Sklepanje takšnih pogodb samo po sebi po mnenju komisije ni sporno. Sporne pa so določbe teh pogodb o teritorialnih omejitvah, ki preprečujejo posameznim kolektivnim organizacijam ponujanje licenc komercialnim uporabnikom izven svojih držav. Po ekskluzivni klavzuli v teh omejitvah lahko posamezna kolektivna organizacija pooblasti drugo kolektivno organizacijo, da izključno upravlja z njenim repertoarjem v določeni državi. Posledično komercialni uporabniki, ki želijo ponujati pan-evropske medijske storitve (kot npr. RTL), ne morejo kupiti licence, ki bi pokrivala več držav članic, ampak se morajo pogajati z vsako posamezno nacionalno kolektivno organizacijo posebej. Po mnenju komisije pa so sporne tudi določbe o članstvu, ki preprečuje avtorju, da izbere drugo oz. zamenja kolektivno organizacijo.

Odstranitev teritorialnih omejitev in omejitev glede članstva bo omogočila avtorjem, da sami izberejo, katera kolektivna organizacija bo upravljala z njihovimi pravicami na podlagi kakovosti storitev, učinkovitosti upravljanja in višini stroškov upravljanja. Hkrati bo uporabnikom omogočila enostavnejše pridobivanje licence, saj bodo lahko pri eni sami kolektivni organizaciji, ki jo bodo izbrali sami, pridobili dovoljenje za priobčitev del javnosti preko spleta, kabelske oz. satelitske transmisije oz. radiodifuznega oddajanja v več državah.

Odločba omogoča kolektivnim organizacijam da obdržijo svoj sistem bilateralnih sporazumov in pravico do določanja višine nadomestil za uporabo del v svojih državah. Prepoved se nanaša na prakse, ki kršijo pravila EU o omejevanju konkurence. Komisija zato od kolektivnih organizacij zahteva prekinitev takšne prakse in spremembo spornih določb sporazumov, vendar hkrati ne določa sankcij v primeru nespoštovanja odločbe.

Odločba bo po mnenju komisije spodbudila izboljšanje učinkovitosti kolektivnih organizacij, saj bo omogočila tekmovanje med kolektivnimi organizacijami tako glede kakovosti storitev kot tudi glede višine zaračunanih administrativnih stroškov.

Podrobnosti o odločbi si lahko preberete tukaj.