zmaja's blog

Mnenje Generalne pravobranilke Sodišča Evropske unije o nadomestilih za reprodukcijo avtorskih del za privatno rabo

Generalna pravobranilka Sodišča Evropske unije (SEU), Verica Trstenjak, je v zadevi španske kolektivne organizacije SGAE proti izdelovalcu elektronskih nosilcev podatkov PADAWAN S.L. izrazila mnenje, da naj se plačilo nadomestila za reprodukcijo avtorskih del za privatno rabo zahteva ob izdelavi, nakupu oz. prodaji digitalne opreme, naprav in praznih nosilcev podatkov le v primerih, ko se lahko domneva, da se bodo ti dejansko uporabili za takšno reprodukcijo. Nadomestilo pa naj se ne bi zahtevalo v primerih, ko so digitalna oprema in nosilci podatkov očitno namenjeni drugačni rabi.

Anketa o piratskih datotekah in ponaredkih

Raziskovalci Evropskega raziskovalnega projekta COUNTER so pripravili anketo, s katero želijo ugotoviti značilnosti potrošnje ponarejenih in piratskih izdelkov.

Cilj projekta je med drugim tudi raziskati pogostost pojava ponaredkov in njihove distribucije, odnosa potrošnikov do ponarejenih in piratskih izdelkov, pravne in etične vidike intelektualne lastnine ter učinke ponarejanja in nadzora nad intelektualno lastnino.

Anketa je dostopna tukaj.

Objavljeni rezultati raziskave o razumevanju pojma "nekomercialna raba"

Včeraj, 14. 9. 2009 je Creative Commons objavil rezultate raziskave “Definiranje pojma “nekomercialno” - raziskava o tem, kako spletni uporabniki razumejo pojem nekmercialne rabe.”. Raziskava se je pričela v septembru 2008 z namenom ugotovitve razlik med komercialno in nekomercialno rabo različnih vsebin na spletu, kot ju razumejo različne skupnosti na spletu.

Google Books omogoča uporabo CC licenc

Google je včeraj lansiral program, ki avtorjem knjig omogoča, da svoje knjige ponudijo na spletu preko aplikacije GoogleBooks. Googleov program omogoča avtorjem in založnikom, da svojim knjigam prilepijo eno od Creative Commons licenc in tako enostavno izrazijo svoje pogoje uporabe knjig.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Si želite spremembe slovenskega avtorskega prava? Zdaj je priložnost!

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) je konec aprila vse zainteresirane pozval k pošiljanju predlogov za pripravo novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ZASP). Rok za oddajo obrazloženih predlogov je 30.6.2009.

Sodelavci pri projektu Creative Commons Slovenija, ki od leta 2005 domuje pri KUD France Prešeren, si prizadevamo za smiselno sodobno ureditev področja avtorskega prava v Sloveniji s posebnim poudarkom na čim večji dostopnosti in izboljšanju pogojev za prosto kroženje avtorskih del. S tega vidika smo pripravili predlog sprememb ZASP, ki v bistvu zajema dvoje:

Syndicate content