Sprejeta Strategija razvoja informacijske družbe (si2010) – Vlada spodbuja uporabo CC licenc

Vlada Republike Slovenije je 29. junija sprejela dokument Strategija razvoja informacijske družbe, ki pomeni krovno politično usmeritev slovenske vlade na področju informacijske družbe do leta 2010. Z njo sledi evropski pobudi i2010, v kateri so predstavljene poglavitne strateške usmeritve Evropske unije.

Namen si2010 je s pomočjo učinkovite uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij spodbuditi konkurenčnost in produktivnost, zagotoviti uravnotežen družbeni in regionalni razvoj ter izboljšati kakovost življenja celotne družbe in vsakega posameznika. Glavna smernica RS Slovenije na področju avtorskih pravic je (glej mastni tisk v okvirčku na strani 26) je, da se bo »zavzemala za ustrezno varovanje avtorskih pravic digitalnih vsebin na internetu ter bo za uspešen razvoj in uporabo e-storitev in e-vsebin spodbujala uporabo Creative Commons licenciranja.«

To je razveseljujoča novica za državljane Republike Slovenije in tudi druge uporabnike vsebin, saj je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo Vlada odslej vodila politiko in odločno spodbujala, da bodo vsebine, na katerih ima Vlada oziroma ministrstva avtorske pravice (med njimi je veliko vsebin, katerih ustvarjanje spodbuja tudi s finančnimi spodbudami z davkoplačevalskim denarjem na različnih razpisih), prosto dostopne na spletu pod ustreznimi licencami CC.

PriponkaVelikost
Strategija razvoja informacijske družbe v RS (si2010)476.94 KB

Super, da je zdaj tudi uradno!

Super, da je zdaj tudi uradno!
Jaz sem sicer že lani, ob prijavi na en razpis glede e-vsebin v izobraževanju, moral podpisati obvezo, da bom vsebino izdelano v sklopu projekta izdal pod CC licenco.
Upam, da bodo tako tudi nadaljevali, saj bi morala biti vsa vsebina, ki se financira iz javnih sredstev, prosto dostopna.