spela's blog

Mednarodni simpozij "V imenu avtorja"

Ob priloznostnem obisku tujih gostov organizira Mirovni inštitut kratek simpozij z naslovom “V imenu avtorja”, na katerem bodo predavatelji predstavili kontroverze o avtorskih pravicah. Simpozij bo potekal v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani (Gosposka ulica 15), v soboto, 30. septembra 2006, od 9.30 do predvidoma 13.45. Sodelovali bodo:

(1) Michel Vivant (Univerza iz Montpellierja): Avtorske pravice in avtorsko pravo v casu globalizacije

(2) Giovanni Ramello (Univerza za vzhodni Piemont Amedeo Avogardo, Alessandria): Dostop do znanja vs. izkljucitev iz znanja. Intelektualna lastnina, ucinkovitost in druzbena pravicnost

Objava in iskanje fotografskih del s CC licenco na email.si

Podjetje email.si nam je sporočilo, da odslej v svoji storitvi Album, pod okvirom email.si, omogoča tako objavljanje kot tudi iskanje fotografskih del s CC licencami.

http://album.email.si/
http://www.email.si/apps/es_gallery/s.php

Free Culture @ NYU's Creative Commons Art Show

On March 1st, Free Culture @ NYU will be holding an art show opening on the 7th floor of the Kimmel Student Center at 7 pm. All of the art shown will be works licensed under Creative Commons in order to
display the benefits of having creative works that
give rights both to the artists and to the art-appreciating public. Free Culture @ NYU’s Creative Commons Art show will be up for the month of March, but will also be simultaneously released online on http://www.freeculturenyu.org/ccartshow/

Je ne-komercialno enako ne-svobodno?

Je CC-licenčni pogoj “nekomercialno” (NC) glede nadaljnje rabe in kroženja avtorske stvaritve problematičnen z vidika “free content” skupnosti? Članek Erika Moellerja na http://www.kuro5hin.org/story/2005/9/11/16331/0655

_”One particular licensing option, however, is a growing problem for the free content community. It is the allow non-commercial use only (-NC) option. The “non-commercial use only” variants of the Creative Commons licenses are non-free, and in some ways worse than traditional copyright law — because it can be harder

Nove licence CC - verzija 3.0

Od 23. februarja 2007 so na voljo nove licence Creative Commons – verzija 3.0.

Za razliko od starejših verzija 3.0 izrecno ureja področja moralnih pravic in nadomestil, ki se izplačujejo kolektivnim organizacijam.

Syndicate content