Mednarodni simpozij "V imenu avtorja"

Ob priloznostnem obisku tujih gostov organizira Mirovni inštitut kratek simpozij z naslovom “V imenu avtorja”, na katerem bodo predavatelji predstavili kontroverze o avtorskih pravicah. Simpozij bo potekal v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani (Gosposka ulica 15), v soboto, 30. septembra 2006, od 9.30 do predvidoma 13.45. Sodelovali bodo:

(1) Michel Vivant (Univerza iz Montpellierja): Avtorske pravice in avtorsko pravo v casu globalizacije

(2) Giovanni Ramello (Univerza za vzhodni Piemont Amedeo Avogardo, Alessandria): Dostop do znanja vs. izkljucitev iz znanja. Intelektualna lastnina, ucinkovitost in druzbena pravicnost

(3) Maja Bogataj Jancic (Institut za intelektualno lastnino, Ljubljana): Digitalna tehnologija in odzivi zakonodaje EU na podrocju avtorskega prava

(4) Maja Breznik (Mirovni institut, Ljubljana): Avtorske pravice med ekonomsko menjavo in menjavo daru

(5) Joost Smiers (Utrecht School of the Arts, Utrecht): Novi poslovni modeli za umetnike v svetu brez avtorske pravice

V razpravi bodo sodelovali tudi Jaka Primorac (Institut za mednarodne odnose) iz Zagreba, Sebastian Reinfeldt z Dunaja in Aldo Milohnic (Mirovni institut) iz Ljubljane.

Mednarodni simpozij bo potekal v angleskem jeziku. Udelezbo predhodno najavite Jasni Babic z Mirovnega instituta (jasna.babic afna mirovni-institut.si).