Nove licence CC - verzija 3.0

Od 23. februarja 2007 so na voljo nove licence Creative Commons – verzija 3.0.

Za razliko od starejših verzija 3.0 izrecno ureja področja moralnih pravic in nadomestil, ki se izplačujejo kolektivnim organizacijam.

Nova verzija licenc deljenje pod istimi pogoji (share alike) vključuje tudi t. i. določbo o kompatibilnosti, ki omogoča predelavo s premešanjem del, ponujenih pod to licenco, z deli, ponujenimi pod drugimi prostimi licencami (npr. Free Documentation License, Free Art License), ki imajo enak namen, pomen in učinke kot Creative Commons licence. Verzija 3.0 vključuje tudi določene spremembe, ki so posledica predlogov in pripomb skupin Debian in MIT.

Inštitut za intelektualno lastnino, ki je slovenskemu pravnemu redu prilagodil že prejšnjo verzijo CC licenc, že pripravlja tudi slovenske verzije 3.0 licenc.

Maja Lubarda

> novica v Mladini