Ekipa CC SI

Maja Bogataj Jančič

je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani. Magistrirala je na PF v Ljubljani (1999, ekonomija), na Harvardu (2000, pravo), in na PF v Torinu (2005, intelektualna lastnina) in doktorirala v Ljubljani (2006, avtorsko pravo). Za študij v ZDA je prejela štipendijo Ron Brown. Leta 2000 je prejela nagrado »mlada pravnica leta«, ki jo podeljuje Društvo pravnikov Slovenije. Je avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in soavtorica večih knjig s področja interneta in prava. Njeno raziskovalno in akademsko delo je osredotočeno na področje intelektualne lastnine in zlasti avtorskega prava. Je ustanoviteljica Inštituta za intelektualno lastnino. Od decembra 2004 do lansiranja licenc oktobra 2005 je vodila projekt Creative Commons Slovenija. Do februarja 2008 je bila vodja za pravne zadeve za CC Slovenija, ko je predala posle Maji Lubardi, kateri zdaj pomaga kot svetovalka.

Tina Dolinšek

Luka Frelih

Luka Frelih je računalniški programer s posebno naklonjenostjo prostemu programju, snovalec spletnih strani in medijski umetnik. Od 1994 sooblikuje številne umetniške projekte v sodelovanju z umetniki, kot so Marko Peljhan, Vuk Ćosić, Emil Hrvatin, Cornelia Solfrank in drugi. Je ustanovni član Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije Ljudmila (1994), v okviru katerega vse odtlej nastajajo njegova dela. Je tudi član Makrolaba, net.artističnega kolektiva ASCII Art Ensemble in soustvarjalec pionirskih net.art skupnostnih (community) projektov (7-11, Refresh, Remote-C)…

Nataša Muševič - Dot

Dare Pejić

je sociolog kulture in zgodovinar, trenutno na začasnem delu v administraciji. Za magistrski študij sociologije kulture (Filozofska fakulteta, UL) je prejemal štipendijo Ministrstva za kulturo RS, trenutno se ukvarja z družbenimi učinki avtorskih pravic v digitalnih okoljih. Študijsko se je izpopolnjeval na Univerzi v Amsterdamu (2008), na praksi v islandskem Nacionalnem filmskem arhivu v Reykjaviku (2010) ter kot sodelavec pri različnih medijih (Radio Študent, Ekran, Tribuna …). Od leta 2010 kot pisec sodeluje pri spletnem portalu Culture.si, od 2011 je član ekipe CC Slovenija. Skupaj z Lukom Frelihom se je istega leta udeležil globalnega CC srečanja v Varšavi z naslovom “Powering an Open Culture”. Skupinsko pisanje na papir ali s pomočjo prostodostopnega in odprtokodnega orodja Booki/Booktype mu ni tuje.

Jernej Pusser

Leta 2011 je z oceno cum laude diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, in sicer z diplomsko nalogo z naslovom Ekonomska analiza podaljšanja avtorskih pravic. Kot član Ženevskega kluba Pravne fakultete je soavtor dela z naslovom Development Strategies, katerega je v letu 2011 predstavljal tudi na več konferencah v Aziji. Zaposlen je na Inštitutu za intelektualno lastnino, v okviru katerega sodeluje pri številnih mednarodnih projektih s področja avtorskega prava, v tem času pa se je udeležil tudi poletne šole mednarodnega avtorskega prava na znamenitem inštitutu IViR Univerze v Amsterdamu.

Uroš Veber

Občasni in nekdanji sodelavci CC Slovenija

Špela Kučan

je univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, profesorica španščine; od 1993 aktivna na področju povezovanja IKT in kulturnoumetniške produkcije v KUD France Prešeren; od 2003 do 2006 status samostojnega delavca v kulturi – področje novi mediji. Vse od januarja 2000 vodi in koordinira program Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije, ki na podlagi projektno organiziranega dela podpira samostojno in v okviru delavnic tudi skupinsko izobraževanje, inovativno raziskovanje in delo na področjih interneta, digitalnega videa, elektronskih umetnosti, digitalnega in analognega radia, komunikacij, razvoja programske in strojne računalniške opreme ter interdisciplinarnega združevanja vseh naštetih področij. Za vsa ta področja tudi nudi svetovanje in načrtovanje. Idejno in vsebinsko sooblikuje Ljudmiline ključne projekte: Informator, VAL, Ljudmilin spletni strežnik, projekt mobilne digitalne učilnice/delavnice - TransHUB, Kiberkavarna, Grafični biro, Radio/Ops!comuna, razvoj odprtokodnih aplikacij …

Alenka Pirman

Umetnica, urednica, publicistka … Diplomirala 1989 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 1991-92 je bila glavna urednica revij Likovne besede in M’zin, 1990-96 umetniška vodja Galerije Škuc, 1997-99 pomočnica direktorice Sorosovega centra za sodobno umetnost Ljubljana, podpredsednica Sveta direktorjev Mednarodne mreže za sodobno umetnost ICAN (1998-99) ter soustanoviteljica in mentorica (1996-98) izobraževalnega programa za kustose sodobne umetnosti Svet umetnosti; 2001-04 je bila urednica in vodja spletnega medija Artservis, v letih 2003 in 2007-08 pa voznica taksija. Od leta 2009 ureja spletni portal Culture.si. Je soustanoviteljica Društva za domače raziskave (2004) in Društva Ljudmila, laboratorija za znanost in umetnost (2010).

Maja Lubarda

je po dodiplomskem študiju prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila tudi magistrski študij prava intelektualne lastnine (LL.M.) v organizaciji Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Univerze v Torinu. Praktično pravniško znanje in izkušnje je v času študija pridobivala skozi delo pri pravni kliniki (organizira Pravna fakulteta v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve) ter z udeležbo na mednarodnih tekmovanjih “Moot Court”. Dodatno se je iz področja prava intelektualne lastnine izobraževala na raznih slovenskih in mednarodnih seminarjih ter programu podiplomskega tečaja avtorskega prava na Inštitutu za informacijsko pravo (IVIR) pri Univerzi v Amsterdamu. Od junija 2005 sodeluje pri raznih projektih Inštituta za intelektualno lastnino, med drugim tudi pri projektu Creative Commons Slovenija. Od 2008 do 2011 je delovala kot pravni vodja CC Slovenija (legal project lead).

Vuk Ćosić

Spletni in ASCII umetnik. Najbolj znan kot pionir internetne umetnosti in avtor številnih uspešnih projektov. Predava, objavlja, kustosira in razstavlja v mednarodnem merilu. So-ustanovitelj Nettime-a, Syndicate-a in Ljudmile - Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije.

Izbrane razstave in predavanja: Beneški bienale; Microwave, Hong Kong; Digital Medialab, Tel Aviv; MIT Medialab; Moderna galerija, Ljubljana; Galerija Kapelica, Ljubljana; Walker Center, Minneapolis; Postmasters, NYC; Kunsthalle, Vienna; Stedelijk, Amsterdam; LAMoCA, LA; ICA, London; ZKM, Karlsruhe; Beaubourg, Paris;

Pri organizaciji prvega Festivala ustvarjalnosti in svobodne kulture je sodelovala tudi:

Zoja Brejc

Komunikologinja. Preko slovenskega Urada za intelektualno lastnino je opravila evropski certifikat »General Course on Intellectual property« pri Wipo (World Intellectual Property Organisation) v Ženevi. Znanje je še poglabljala pri predmetu Gospodarsko pravo (stvarno pravo, obligacijsko pravo, tržno pravo, pravo intelektualne lastnine) in s prostočasnim prebiranjem člankov ter literature na to temo. Praktično znanje in izkušnje z odnosi z javnostmi si je pridobila v agenciji Pristop. Pod okriljem Fakultete za družbene vede je sodelovala pri projektu Arboretum Volčji Potok (izdelava tržne raziskave in oglaševalske kampanije).