Časovnica CC Slovenija 2012-13

ČASOVNICA CC & povezanih dogodkov

  • junij: CULTURE.SI: portal za mednarodno sodelovanje in mobilnost avtorjev (vsebine zaščitene s CC licenco) = MIZKŠ
  • oktober: Predstavitev CC licenc + gost (portal Sistory, http://www.sistory.si/) = LJUDMILA (Digital Dish)
  • 4. december: Read Write Music Release pod CC licenco = K4

Produkcija - konkretni projekti CC Slovenija

  • ABC priročnik za uporabnike - e-knjiga (pdf), strip, flow chart
  • redna mesečna srečanja (ohranimo v okviru Digital Dish programa?)