Predlog evropskega komisarja za podaljšanje trajanja pravic izvajalcev na 95 let

14. 2. 2008 je Evropski komisar za notranji trg Charlie McCreevy sporočil, da bo Evropski komisiji v naslednjih mesecih predlagal podaljšanje trajanja sorodnih pravic izvajalcev s 50 na 95 let. Predlog naj bi bil pripravljen še pred poletjem 2008. Kot razlog za svojo potezo je komisar sporočil, da resnično verjame, da varstvo pravic izvajalcev pomeni moralno pravico do nadzora nad uporabo njihovih del in do zaslužka za svoje delo.

Enak predlog je v bil kot posledica lobiranja določenih umetnikov (npr. Cliff Richard in Roger Daltrey, the Who) v maju 2007 predložen vladi v Združenem kraljestvu, vendar ga je ta zavrnila.

Medtem pa številni strokovnjaki izražajo nasprotovanje podaljšanju trajanja sorodnih pravic v EU.

Študija nizozemskega Inštituta za informacijsko pravo (IVIR), ki jo je naročila Evropska komisija in je bila izdana novembra 2007, je pokazala, da bi imelo podaljšanje avtorske in sorodnih pravic lahko negativne posledice. Iz študije izhaja, da bi podaljšanje pravic izvajalcev koristilo tistim izvajalcem, ki so še vedno “popularni” po 50 letih in še vedno prejemajo nadomestila o kolektivnih organizacij oz. služijo s prodajo svojih del, pod pogojem, da svojih pravic niso “prodali” za enkratni pavšalni znesek. Koristi od podaljšanja trajanja pravic bi torej šle le zelo majhnemu deležu izvajalcev. Pri večjem delu izvajalcev bi podaljšanje pravic lahko preprečilo komercialno izkoriščanje njihovih del oz. dostopnost njihovih del javnosti. Sklep študije je, da je že trenutno trajanje pravic izvajalcev v EU zakonodaji bistveno daljše kot je bilo prej v posameznih državah članicah. Z mednarodnega vidika pa je ameriški čas trajanja nenormalen in ne more služiti kot pravna podlaga za podaljšanje trajanja sorodnih pravic v EU.

V avgustu 2007 je tudi skupina Open Rights Group objavila mnenje proti podaljšanju avtorske in sorodnih pravic z razlago, da bi podaljšanje omejevalo inovativnost in nepopravljivo škodovala možnosti bodočih umetnikov in splošne javnosti, da dostopajo do svoje kulturne dediščine. Open Rights Group prav tako meni, da bi podaljšanje trajanja pravic koristilo le majhnemu številu umetnikov. Izvajalci načeloma ne prejemajo nobenih nadomestil, dokler založniške hiše ne pokrijejo stroške produkcije in promocije. To pomeni, da 80% izvajalcev ne prejema nadomestil za svoja dela. (Release the Music - Should the term of copyright protection for sound recordings be extended? /pdf/, avgust, 2007)

Zavrnitev podaljšanja trajanja sorodnih pravic pa je priporočlo tudi Gowers Review na podlagi študije Univerze v Cambridgeu.

VIR: European Digital Rights (www.edri.org)

Peticija proti podaljšanju

Če se s predlogom za podaljšanje ne strinjate, lahko podpišete peticijo na strani Sound Copyright. Vaši podpisi bodo posredovani Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Zboru ministrov v Bruslju in Strassbourgu.

——
Le vkup, le vkup, ustvarjalna gmajna!