Objavljeni rezultati raziskave o razumevanju pojma "nekomercialna raba"

Včeraj, 14. 9. 2009 je Creative Commons objavil rezultate raziskave “Definiranje pojma “nekomercialno” - raziskava o tem, kako spletni uporabniki razumejo pojem nekmercialne rabe.”. Raziskava se je pričela v septembru 2008 z namenom ugotovitve razlik med komercialno in nekomercialno rabo različnih vsebin na spletu, kot ju razumejo različne skupnosti na spletu.

Raziskava je skušala ugotoviti razumevanje pojma nekomercialne rabe in licence Creative Commons s pogojem nekomercialno. V ta namen so bile izvedene številne spletne ankete in intervjuji med predstavniki različnih interesnih skupin (uporabniki, avtorji, ciljne skupine ipd.) po celem svetu.
Rezultati raziskave kažejo, da večina anketiranih (87% avtorjev, 85% uporabnikov) meni, da je definicija pojma “nekomercialne rabe” v licencah Creative Commons enaka kot (43% ustvarjalcev in 42% uporabnikov) ali drugačna kot, vendar vseeno kompatibilna z (44% avtorjev, 43% uporabnikov) njihovim razumevanjem pojma nekomercialne rabe.

Več o raziskavi in njenih rezultatih si lahko pogledate tukaj.