Communia: nova evropska lobistična organizacija

16. junija bo v Bruslju zaživela nova Communia, organizacija, ki izhaja iz istoimenske mreže in je od leta 2007 promovirala digitalno javno dobro. Communia bo tudi v nadaljevanju skrbela za alternativni pogled na omejevanje pravic v imenu avtorskega prava in svoje delo začenja s štirinajstimi priporočili. Med šestnajstimi ustanovnimi člani je tudi ljubljanski Inštitut za intelektualno lastnino.

> gl. tudi članek v Intelectual Property Watch