Knjiga umetnika / CONA

V produkciji CONA in koprodukciji MGLC je izšla zvočna knjiga audioBook 01 copyright (prva serija / 63 izvodov).

Delo bo razstavljeno na 28. grafičnem bienalu v Jakopičevi galeriji med 4.9. - 25.10. 2009 in predstavljeno v Salonu knjig umetnika v soboto 5. in v nedeljo 6.9.2009 v MGLC.

več informacij: http://www.cona.si/radio

Zvočna knjiga audioBook 01 copyright je zapisana v avdiobook in MP3 formatu.
Avdiobook format ni avdio CD, je poseben format ustvarjen za digitalne zvočne zapise, ki poleg slike, besedila in podatkov o avtorjih, produkciji itd., omogoča tudi vpis dodatnih informacij, predvsem t. i. poglavja (chapters). S pomočjo poglavij je navigacija skozi avdiobook datoteko lažja in preglednejša. Programska oprema si tudi “zapomni” zadnjo pozicijo, ko ste predvajanje ustavili – prekinili.
Predvsem zaradi enostavnejšega poslušanja v avtu, ali prenosa na prenosni predvajalnik, so na zgoščenki vsi prispevki dostopni tudi v MP3 formatu.

iz vsebine :
zvočna knjiga umetnika audioBook01 copyright, se osredotoča na teorijo in prakso avtorskega prava v sodobni vizualni umetnosti in na uveljavljanje avtorskega prava v digitalnih okoljih. Del gradiva je nastal v tokom drugega oddajanja projekta radioCona (junij 2009), del gradiva pa je bil posnet v prvi polovici 2009.

Objavljenih je devet prispevkov v skupni dolžini 7:35:02 ure.

1.0 PRAVNA PISARNA O AVTORSKIH PRAVICAH
2.0 okrogla miza AVTORSTVO IN VIZUALNA UMETNOST
3.0 mag. URŠA CHITRAKAR, pogovor o teoriji in praksi uveljavljanja in upravljanja avtorskih pravic
4.0 MAJA LUBARDA in IGOR ŠTROMAJER, pogovor o digitalnem zapisu in avtorstvu kode
5.0 JADRANKA LJUBIČIČ in mag. JAŠA VRABEC, pogovor o avtorstvu dela, ki je nastal s kopiranjem
6.0 SAŠA KERKOŠ, ilustracija, grafično oblikovanje in avtorske pravice
7.0 dr. MAJA BOGATAJ JANČIČ, avtorsko pravo v digitalni dobi
8.0 mag. KARMEN SOTOŠEK ŠTULAR, digitalna knjižnica
9.0 radioCona NAPOVEDNIKI

Za realizacijo zvočne knjige audioBook01 copyright se vsem avtorjem in sodelujočim pri prispevkih in sozaložniku MGLC iskreno zahvaljujeva.

Zvočno knjigo audioBook01 copyright lahko kupite na razstavnih mestih bienala v ali preko zgoraj objavljene spletne strani.