Članek o obveznem kolektivnem upravljanju in predlogih CC Slovenija za novelo ZASP izšel v Pravni praksi

Danes je v reviji Pravna praksa izšel članek sodelavke pri projektu CC Slovenija Maje Lubarda o obveznem kolektivnem upravljanju z naslovom Ali obvezno kolektivno upravljanje avtorskih pravic omejuje avtorje?, ki med drugim govori tudi predlogih sprememb ZASP, ki jih je pripravil CC Slovenija.

Povezave:
* Revija Pravna praksa, št. 26, 2.7.2009
* članek