Priprava novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Urad RS za intelektualno lastnino vabi vse zainteresirane k pošiljanju predlogov za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Rok za oddajo obrazloženih predlogov je 30.6.2009.

Podrobneje v novici URSIL z dne 22.4.2009.