Vabilo k sodelovanju: Ravbarji in žandarji

Pod tem naslovom bo skupnost Creative Commons Slovenija jeseni izvedla poljubno število razpršenih, vsebinsko zaokroženih dogodkov, ki jih bomo nato poimenovali Festival ustvarjalnosti in svobodne kulture 2008 in zapakirali v filmski obzornik.
Izhodišča in okvirni nastavek je pripravila ekipa na Ljudmili (Luka Frelih, Špela Kučan in Alenka Pirman).

Vabimo te k sodelovanju pri pripravi programa! Svoj predlog pošlji na dopisni seznam icommons-si@mail.ljudmila.org.