Ravbarji in žandarji. Lovilna igra

Med našimi otroki je to dobro znana igra, ki se deduje iz rodu v rod. Eden izmed igralcev pobere kamenček, ga predene iz roke v roko, tako da nobeden več ne ve, v kateri roki ga drži, in roke s stisnjenimi pestmi odroči. Vsak otrok se postavi k eni ali drugi roki. Ko so se vsi porazdelili na obe strani, odpre prvi pesti. Otroci, ki so se bili postavili k roki, ki je držala kamenček, so žandarji, vsi ostali so razbojniki. Razbojniki zbeže, žandarji jih love. Kogar ujamejo, ga spravijo v zapor. Zapor predstavlja z risom omejen prostor, ki ga noben razbojnik ne sme zapustiti. Ko so vsi ujeti, je igre konec.

Veselja dom. Igre in razvedrila v družini. Prva knjiga. Slovenčeva knjižnica let. II/6, št. 31, 1942.