Creative Commons v sklopu Net Art Pipa

Net Art Pipa vabi v ponedeljek 9. maja ob 20:00, na predavanje Jake Železnikarja.

Pomen licence Creative Commons za sodobno računalniško umetnost

Nekaj vidikov vpliva različnih pristopov k zaščiti avtorskih pravic na
umetniško ustvarjanje.

Četudi v družbi soobstajajo različna pojmovanja o tem, kaj je avtorsko
delo, zakaj in kdaj je avtor avtor in kakšna je narava umetniškega dela
samega, je pravna definicija, podana zakonsko, teh in sorodnih odnosov
tista, ki ima za avtorja realne posledice. Kakšne?